Iwona Biernat Baran


Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener. Z sukcesem zarządza kancelarią podatkową, wchodząc w skład jej zarządu. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka i wykładowca w tamtejszym Zakładzie Prawa Finansowego. Wykłada również w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, prowadzi liczne szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu prawa podatkowego. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Autorka wielu branżowych publikacji. Prywatnie lubi wędrówki górskie, bieganie i podróżowanie.

W Tax Consilium prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa podatkowegorachunkowości podatkowej oraz prawa.

 

Poznaj wybrane artykuły autorstwa p. Iwony Biernat-Baran:

  • Iwona Biernat-Baran, Dochody nieujawnione po zmianach – aspekt materialnoprawny, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 1/2017 (208).
  • Iwona Biernat-Baran, Pełnomocnik w sprawach podatkowych, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 3/2017 (210).
  • Iwona Biernat-Baran, Ochrona praw podatnika w świetle Konstytucji RP, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2015, nr 1.
  • Iwona Biernat-Baran, Nieujawnione dochody - podatek dochodowy od osób fizycznych [w:] red. Magdalena Górska, Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce 2015.
  • Iwona Biernat-Baran, Zbycie udziałów i odsetki na lokacie [w:] red. Magdalena Górska, Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce 2015.
  • Iwona Biernat-Baran, Ulga rehabilitacyjna - podatek dochodowy od osób fizycznych [w:] red. Magdalena Górska, Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka, Wydawnictwo WSEPiNM, Kielce 2015.
  • Iwona Biernat-Baran, Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) [w:] red. Iwona Ramus, Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
  • Iwona Biernat-Baran, Glosa do wyroku NSA z 22 grudnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 1372/10 - skutki braku dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2012, nr 3.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.