Ścieżki edukacyjne

TWOJA ŚCIEŻKA EDUKACJI BIZNESOWEJ

            Rada Merytoryczna Tax Consilium opracowała trzy ścieżki edukacyjne Certyfikowanych Kursów, które praktycznie przygotują Cię do pracy na określonych stanowiskach w dziedzinie RACHUNKOWOŚCI, KADR I PŁAC oraz PODATKÓW. Stanowiska te określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145.
 

UZYSKAJ EFEKT SYNERGII, ŁĄCZĄC WIEDZĘ Z WIELU DZIEDZIN

Ścieżki edukacyjne są swoistymi drogami kariery ekonomicznej. W ramach każdej z nich zaplanowane są Kursy na różnych poziomach zaawansowania. Ze względu na ich charakter, możesz dowolnie łączyć ze sobą szkolenia ujęte w ramach różnych ścieżek. Masz również możliwość rozpoczęcia edukacji z Tax Consilium od kursów zaawansowanych.
Praca w obszarze finansów wymaga posiadania wiedzy z różnych dziedzin. Dopiero połączenie  rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podstaw zarządzania przekłada się na umiejętność właściwego prowadzenia księgowości firm.
 

Każda Ścieżka została precyzyjnie przygotowana – zarówno pod względem doboru wykwalifikowanej kadry, opracowania specjalnych programów nauczania zakładających konkretne cele i efekty. Rada Merytoryczna Tax Consilium przygotowała również gamę autorskich rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i metodologicznych. Dokonała odpowiedniego doboru rozwiązań w zakresie nowych technik i technologii, wypracowała założenia dot. materiałów dydaktycznych. Opracowała systemy monitorowania jakości kształcenia (w tym także narzędzia do ewaluacji). Cyklicznie przygotowuje również programy podnoszenia jakości kształcenia uwzględniające bieżącą sytuację na rynku pracy i prognozy jego rozwoju.

ŚCIEŻKA RACHUNKOWOŚCI

Ścieżka Rachunkowości obejmuje zarówno zakres uproszczonej księgowości (Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów), jak również pełnej księgowości (księgowości spółek prawa handlowego). Jej przejście praktycznie przygotuje Cię do pacy na stanowisku: Asystenta ds. Księgowości (kod zawodu: 431101), Księgowego
(kod zawodu: 331301), Specjalisty ds. Rachunkowości (kod zawodu: 241103) oraz Głównego Księgowego (kod zawodu: 121101). Dzięki zdanym egzaminom uzyskasz Certyfikaty potwierdzające Twoje kompetencje.
Ścieżka ta jest naszą propozycją – możesz wybrać z niej jedynie te Kursy, których teraz najbardziej potrzebujesz. Całość stanowi jednak kompleksowe zaplecze merytoryczne, do którego zdobycia Cię zachęcamy.

 

Ścieżka rachunkowości obejmuje:

 • CERTYFIKOWANY Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (kod 431101)
 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)
 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)
 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu: 121101)
 • Kurs Płatnik od podstaw
 • Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw
 • Kurs Optima Księgowość od podstaw
 • Kurs R2 Księga od podstaw

Certyfikowany Kurs Prowadzenia PKPiR obejmuje zakres tematyczny dot. uproszczonej księgowości, natomiast Certyfikowane Kursy Rachunkowości – prowadzenie tzw. „pełnej księgowości”, tj. rachunkowości spółek prawa handlowego. Przy czym Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) dotyczy  księgowości w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, natomiast Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103) i Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101) – regulacji międzynarodowych.

 

UCZ SIĘ PRAKTYCZNEJ KSIĘGOWOŚCI

Modułowa struktura Kursów oraz fakt, że prowadzą je specjaliści-praktycy z różnych dziedzin, daje Ci możliwości zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności, których faktycznie potrzebujesz do pracy w obszarze rachunkowości i finansów. Biorąc udział w Certyfikowanym Kursie Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (431101), nauczysz się pożądanej na rynku pracy umiejętności prowadzenia księgowości małych podmiotów. Natomiast Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw da Ci szeroką perspektywę rachunkową. Zrozumiesz na nim procesy ekonomiczne i gospodarcze, jakie zachodzą na rynku. Przejdziesz całą drogę księgową w firmie – samodzielnie zaksięgujesz faktury i sporządzisz bilans. Na Certyfikowanym Kursie dla średniozaawansowanych (241103) poznasz zasady prowadzenia rozliczeń międzynarodowych, podatkowych i sprawozdawczości, a na Certyfikowanym Kursie dla zaawansowanych (121101) zdobędziesz wiedzę z zakresu controllingu, analizy i rachunkowości zarządczej.

 

WYKORZYSTAJ NOWOCZESNE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Ścieżka Rachunkowa obejmuje również szkolenia komputerowe z obsługi programów finansowo-księgowych: Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Księgowość, R2 Księga, a także Płatnika. Warsztaty te są praktyczną nauką nowoczesnej rachunkowości. Dzięki nim zobaczysz, jak w praktyce wygląda praca w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych i centrach outsourcingowych. 

ŚCIEŻKA KADR I PŁACE

Ścieżka Kadr i Płac obejmuje zakres prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej w firmach i instytucjach. Dzięki jej przejściu kompleksowo przygotujesz się do pracy na stanowisku Specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) oraz Specjalisty ds. kadr (kod zawodu 242307). Dzięki zdanym egzaminom uzyskasz Certyfikaty, które potwierdzą Twoje umiejętności i kwalifikacje. Pamiętaj, że ścieżka kadr i płac jest naszą propozycją – możesz wybrać z niej jedynie te Kursy, których potrzebujesz. Całość stanowi jednak kompleksowe zaplecze merytoryczne, z którego będziesz korzystał zawodowo zajmując się twardymi aspektami human resources.

 

Ścieżka kadr i płac obejmuje:

 • CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307)
 • CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242310, 242307)
 • Kurs Płatnik od podstaw
 • Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw
 • Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI CENIONE NA RYNKU PRACY

Ze względu na różnorodność wykonywaniach obowiązków na stanowiskach związanych z obsługą kadrowo-płacową oraz bardzo szeroki, wymagany zakres merytoryczny, w obu Kursach możesz uzyskać Certyfikaty z kodem zawodu 242310, 242307. Różnią się one jednak od siebie poziomem zaawansowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płace od podstaw silniejszy nacisk kładziemy na zagadnienia płacowe, natomiast na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płace dla zaawansowanych – na zagadnienia kadrowe i omawianie zagadnień dot. planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania urlopów, a także szukania rozwiązań problemów,  na jakie napotykają pracownicy działów kadrowo-płacowych.

 

WYKORZYSTAJ NOWOCZESNE MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA

Ścieżka Kadr i Płac obejmuje również szkolenia komputerowe z obsługi programów kadrowo-płacowych: Symfonia Kadry i Płace, Optima Kadry i Płace, a także Płatnika. Na tych zajęciach nauczysz się, jak pracować na tych systemach i prowadzić rozrachunki z ZUSem przy użyciu programu Płatnik.

ŚCIEŻKA PODATKOWA

W ramach Ścieżki Podatkowej proponujemy Ci wzięcie udziału w Certyfikowanym Kursie Specjalisty ds. Podatkowych, na którym praktycznie przygotujesz się pracy na stanowisku Specjalisty ds. Rachunkowości Podatkowej (kod zawodu 241105).

Ścieżka ta umożliwia zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego, ulg i możliwości rozliczeniowych. Wiedza z tego zakresu jest bardzo przydatna w pracy w obszarze rachunkowości i finansów, dlatego stanowi doskonałe uzupełnienie Ścieżki Rachunkowości Tax Consilium. Wybór Certyfikowanego Kursu Specjalisty ds. Podatkowych (kod zawodu 241105) może być również początkiem do zdobycia przez Ciebie uprawnień doradcy podatkowego (aby je otrzymać musisz zdać państwowy egzamin).


wspolpracujemy wytyczamy przestrzegamy

 STWÓRZ WŁASNĄ DROGĘ DO KARIERY

Jako praktycy biznesu jesteśmy wierni myśli przewodniej Europejskich Ram Kwalifikacji i idei uczenia się przez całe życie. Dlatego jeśli np. posiadasz podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac – możesz pominąć Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw i wziąć udział w Certyfikowanym Kursie Kadry i Płace dla zaawansowanych. Ścieżki te nie są bowiem osobnymi blokami tematycznymi – stanowią swoistą całość odpowiadającą na potrzeby finansowego rynku pracy.

Praca w obszarze rachunkowości i finansów wymaga od Ciebie połączenia wiedzy z zakresu całego prawa obrotu gospodarczego – zarówno regulacji dot. rachunkowości, jak i prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, controllingu. Dlatego zachęcamy Cię do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania kolejnych umiejętności i łączenia wiedzy z wielu dziedzin. Dzięki temu będziesz potrafił kierować finansami firm, rozwijać przedsiębiorstwa, biznesu i zwielokrotniać ich efekty.

Jeśli jednak nie wiesz, jaką drogę wybrać, od czego zacząć lub chciałbyś sprawdzić poziom wiedzy – skontaktuj się z Działem Szkoleń Tax Consilium. Nasi wykwalifikowani pracownicy zbadają Twoje potrzeby i opracują dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.