Rada Merytoryczna

Od początku istnienia Tax Consilium Sp. z o.o. funkcjonuje Rada Merytoryczna, która została powołana jako najwyższy organ merytoryczny, kontrolny i odwoławczy Tax Consilium. Jej funkcjonowanie jest gwarantem jakości i aktualności prowadzonego przez nas kształcenia.

Do zadań Rady Merytorycznej Tax Consilium należy opracowywanie i modyfikowanie ścieżek edukacyjnych i ram kształcenia, zatwierdzanie programów szkoleniowych i sprawowanie opieki merytorycznej nad prowadzonym przez nas kształceniem. Rada opracowuje również zasady rekrutacji trenerskich, ewaluacji zajęć, tworzy roczne programy podnoszenia jakości i standardy szkoleniowe, egzaminacyjne, a także wytycznych metodyczne i organizacyjne.

 rada_merytoryczna

Nadzór nad jakością merytoryczną i organizacyjną

Działalność Rady Merytorycznej Tax Consilium

 • Monitoring rynku pracy
  Rada Merytoryczna Tax Consilium stale monitoruje rynek pracy. Analizuje jego zapotrzebowanie, śledzi badania oraz prognozy, dostosowując programy Kursów do potrzeb polskiej gospodarki. Nasze szkolenia przygotowują do pracy na określonych stanowiskach zgodnych z klasyfikacją zawodów i specjalności rokrocznie opracowywaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
 • Innowacyjne rozwiązania edukacyjne
  Opracowujemy innowacyjne formy zajęć oraz nowoczesne metody nauki. Rada Merytoryczna Tax Consilium systematycznie czuwa również nad realizacją ścieżki doskonalenia kadry. Bierze udział w licznych konferencjach, szkoleniach i najważniejszych wydarzeniach w branży rachunkowej.
  Pracownicy Tax Consilium uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Narzędzia monitorowania jakości
  Rada Merytoryczna Tax Consilium zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz zgodność z europejskimi standardami edukacyjnymi. W listopadzie 2015 r. z sukcesem wdrożyliśmy innowacyjny, kompleksowy system ewaluacji, oceny oraz cyklicznego podnoszenia jakości prowadzonego przez nas kształcenia. System ten zakłada funkcjonowanie rozbudowanych narzędzi do oceny pracy zatrudnionych trenerów i pracowników.
 • Badania efektów
  Zespół Ekspercki Tax Consilium tworzą specjaliści-praktycy posiadający kierunkowe przygotowanie i wieloletnie doświadczenie zawodowe (specjalistyczne oraz zarządcze). Ich praca i efekty stale monitoruje i konsultuje Rada Merytoryczna Tax Consilium.
 • Proces egzaminacji i certyfikacji
  Certyfikowane Kursy Tax Consilium kończą się pisemnym, praktycznym egzaminem. Rada Merytoryczna Tax Consilium opracowuje procedury egzaminacyjne, standardy oraz wytyczne. Każdorazowo zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowany przez trenerów, podlega akceptacji Przewodniczącego Rady Merytorycznej Tax Consilium.
 • Wsparcie merytoryczne i biznesowe
  Rada Merytoryczna Tax Consilium zatwierdza wykaz literatury do każdego kształcenia.
  Wskazuje materiały polecane do biblioteki Tax Consilium, tworzy zalecenia i rekomendacje.

Markę Tax Consilium tworzą ludzie

 Od 2013 r. Przewodniczącą Rady Merytorycznej Tax Consilium jest p. Maria Chochorek
Jeżeli masz pytania dot. działalności Rady – skontaktuj się z naszym Działem Szkoleń. Chętnie udzielimy Ci wszystkich odpowiedzi.

wytyczamywytyczamywytyczamy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.