O nas

Zmieniamy polską księgowość

Czerpiąc z europejskich trendów, każdego dnia na nowo definiujemy jakość. Jesteśmy liderem małopolskiego rynku szkoleń finansowo-księgowych
– ustalamy standardy, wprowadzamy innowacyjne usługi, konsultujemy i inspirujemy.
Jako praktycy rachunkowości uczymy tego, co doskonale znamy.
Co roku kształcimy 550 nowoczesnych specjalistów,
którzy obecnie efektywnie zarządzają finansami
największych polskich firm i instytucji.

Poznaj naszą historię

Tax Consilium zrodziło się z pasji, marzeń i chęci dzielenia się wiedzą.
Nasza historia rozpoczyna się w 2011 roku, kiedy to p. Maria Chochorek
– znakomita ekonomistka, wieloletnia Główna Księgowa – założyła biuro rachunkowe. Firma dynamicznie się rozwijała, zyskała zaufanie klientów, popularność i uznanie w środowisku. Jednak jej wieloletnie doświadczenie w pracy
z różnymi podmiotami pokazało, że poziom wiedzy rachunkowej w Polsce jest niewystarczający. Nowoczesna księgowość jest prawdziwym doradztwem biznesowym, pomocą w zarządzaniu, rozwijaniem biznesu. Księgowy jest sternikiem firmy odpowiedzialnym za jej finansowy sukces. Ogromne zapotrzebowanie na zmianę tego stanu doprowadziło do przekształcenia w 2013 r. biura w spółkę, która oprócz kierowania księgowością przedsiębiorstw, uczyła biznesowej księgowości
i przygotowywała do pracy w obszarze rachunkowości i finansów.
Wtedy też do Tax Consilium dołączyła p. Renata Petryka – już wówczas jedna
z najważniejszych osób na małopolskim rynku szkoleń specjalistycznych.
Osoba z ogromną pasją do edukacji, nowoczesnym podejściem, szkoleniowym know-how i przekonaniem, że polską gospodarkę można rozwijać dzięki edukacji finansowej. To swoiste połączenie ogromnego doświadczenia i wiedzy
z nowoczesnymi metodami nauki i zarządzania zrodziło Tax Consilium
– społeczność ludzi biznesu, którzy dzięki przygotowaniu finansowo-rachunkowemu kształtują polski rynek.
Od początku istnienia Tax Consilium działa Rada Merytoryczna, której pierwszym celem było opracowanie ścieżek edukacyjnych Tax Consilium, wypracowanie narzędzi i metod, przygotowanie rozbudowanego, szerokiego zaplecza merytorycznego i specjalistycznego. Efektem działania Rady Merytorycznej
są praktyczne kursy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz podatków, które odpowiadają potrzebom rynku pracy, ponieważ łączą wiedzę z biznesowym doświadczeniem i praktyką zawodową. Pokazywanie standardów, nauka dobrych praktyk, przygotowywanie do rzetelnej pracy w zawodzie, kształcenie umiejętności potrzebnych na rynku pracy, uczenie efektywnego zarządzania finansami i przede wszystkim szerzenie ekonomicznego, przedsiębiorczego myślenia – tak można by podsumować ideę, która połączyła grupę specjalistów-praktyków Tax Consilium. Ekspertów, którzy doskonale rozumieją potrzeby rynku pracy, branży i są odpowiedzialni za jej przyszłość.
Już w 2015 roku zostaliśmy liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowo-księgowych. Rokrocznie szkolimy 550 specjalistów. W 2014 i 2015 r. otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej wydawany na podstawie analiz Bisnode Polska (wyróżnienie to uzyskało jednie 1% firm działających na rynku polskim). Wtedy też zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r., zostaliśmy członkami wspierającymi organizacji branżowych (m.in. PTE, SKwP). Dzięki spełnieniu wysokich standardów jakościowych, organizacyjnych
i merytorycznych od 2016 r. prowadzone przez nas Kursy zostały objęte Akredytacją  Kuratorium Oświaty. Obecnie Tax Consilium jest partnerem merytorycznym czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz Rekomendowanym Partnerem Sage Sp. z o.o. Nasi eksperci biorą udział w najważniejszych wydarzeniach w branży, m.in. konsultach z instytucjami, konferencjach, kongresach (np. Europejskim Kongresie MŚP), galach finałowych konkursów „Księgowi Przyszłości”, „Lider Księgowości”, projektach (np. Fotel Prezesa realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna) i mediach (np. DD TVN). W 2016 r. zostaliśmy również Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Poznaj naszą historię

Naszą markę tworzą ludzie

Pani Maria zwykła mawiać, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium to przede wszystkim zespół specjalistów. Od początku do naszego zespołu należą tylko specjaliści-praktycy: główni księgowi, ekonomiści, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, prawnicy, eksperci IT, przedstawiciele instytucji
i dyplomaci.  Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom, które w połączeniu
z wysokimi standardami szkoleniowymi, nasze certyfikowane kursy zyskały uznanie przedsiębiorców i instytucji w całej Polsce. Obecnie szkolimy firmy
z kapitałem polskim i zagranicznym, instytucje oraz osoby prywatne.
Organizujemy szkolenia zamknięte dla głównych księgowych, specjalistów,
kadry zarządzającej i administracji publicznej.
W Krakowie prowadzimy cykliczne, otwarte kursy z zakresu rachunkowości,
kadr i płac oraz podatków.
Zespół Tax Consilium cyklicznie przygotowuje artykuły merytoryczne i porady, które upowszechniamy na portalach branżowych i edukacyjnych oraz czasopismach (np. "Finanse i Controlling"). Jako partner merytoryczny w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", gdzie opublikowaliśmy szereg artykułów z tego zakresu.

Sprawdź nasze artykuły opublikowane w 2016 r. (więcej…)

Naszą markę tworzą ludzie

Kierujemy się zasadami

Opracowaliśmy kodeks postępowania, którego przestrzegają wszyscy nasi współpracownicy, trenerzy i pracownicy.

Wprowadzamy innowacje

Wprowadzamy innowacje

Doskonale znamy specyfikę
i zmieniające się potrzeby rynku pracy. Współpracujemy z firmami
i instytucjami, śledzimy wyniki badań
i przeprowadzamy autorskie analizy. Dlatego też stale dostosowujemy programy naszych kursów do potrzeb pracodawców i zmieniających się przepisów. Opracowujemy innowacyjne usługi, nowe programy i rozwiązania.

Współpracujemy tylko ze specjalistami

Współpracujemy tylko ze specjalistami

Do naszego zespołu należą tylko specjaliści-praktycy z doświadczeniem zawodowym i zarządczym. Z ogromną uwagą prowadzimy rekrutację współpracowników (jest ona procesem wieloetapowym i różnorodnym),
a podstawą zatrudnienia są zawsze bardzo wysokie kwalifikacje
i umiejętności.

Przestrzegamy prawa

Przestrzegamy prawa

W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się przepisami prawa i etyką zawodową. Naszą działalność nadzoruje 6 instytucji, w tym Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wytyczamy standardy

Wytyczamy standardy

Wszystkie nasze działania są zgodne
z europejskimi standardami.
Nad ich przestrzeganiem czuwa
Rada Merytoryczna Tax Consilium,
która opracuje i weryfikuje programy merytoryczne, wytycza procedury postępowania, prowadzi badania, przeprowadza procesy rekrutacyjne.
W 2015 r. wdrożyliśmy specjalistyczny system ewaluacji, dzięki czemu ściśle monitorujemy jakość
oferowanych usług.

Stawiamy na rozwój

Uczestniczymy w najważniejszych konferencjach krajowych i zagranicznych, spotkaniach branżowych, debatach i targach. Nasi współpracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, śledzą najnowsze regulacje, trendy i możliwości.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.