SZKOLENIE: Prawo pracy i wynagrodzenia w 2019 r. - praktyczne warsztaty, najnowsze zmiany i efektywne rozwiązania

Chcesz uaktualnić swoją wiedzę
i podnieść kompetencje?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!

 

W 2018 r. według autentycznych ocen
Kursy z zakresu kadr i płac
zostały ocenione na: 5,35 /6 
Sprawdź opinie

 

PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJ SIĘ 
DO PROWADZENIA ROZLICZEŃ 
ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI

 

 Na Kursie zyskasz INFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń w 2019 r.

 Zajęcia poprowadzi dla Ciebie praktyk biznesu - BIEGŁY REWIDENT, który przekaże Ci PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI dot. interpretacji poszczególnych przepisów (i możliwości dla Twojej firmy).

 Dzięki praktycznym warsztatom faktycznie PRZYGOTUJESZ SIĘ do zareagowania na legislacyjne zmiany.

 Odkryjesz MOŻLIWOŚCI prowadzenia dobrej polityki kadrowo-płacowej i zdobędziesz UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania najnowszych przepisów. To  natomiast pozwoli Ci na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

 Otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w późniejszej pracy i do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie.

 Po Kursie przez 30 DNI otoczymy Cię OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ (będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania).

Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Posiadamy certyfikat
 ISO 29990:2010

Cena: 489 zł (VAT zw.)

Skorzystaj z 10% zniżki dla studentów
lub 5% zniżki przy zapisie z inną osobą

Najbliższy termin:

06-10-2019
  centrum Krakowa

Dzięki szkoleniu:


Zwiększysz

Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


Zyskasz

ZAŚWIADCZENIE MEN  
o ukończeniu Kursu 

30 DNI opieki poszkoleniowej

    PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, notatnik, długopis, ołówek, torbę

Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


Otrzymasz

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

SPECJALISTYCZNĄ wiedzę 

Przynależność do biznesowej społeczności
Tax Consilium

 

 

PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

POZNAJ NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA I MOŻLIWOŚCI!

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA TYM SZKOLENIU?

POZNASZ NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Na szkoleniu poznasz NAJNOWSZE zmiany w kodeksie pracy (obowiązujące od 25.05.2018 r.). Dowiesz się, jak należy postępować z DANYMI OSOBOWYMI pracowników (akta osobowe, ich elektornizacja, zasady i terminy przechowywania w 2019 r., zasady monitoringu). Poznasz też projektowe zmiany kodeksu pracy związane z przepisami RODO, równego traktowania i rozszerzenia zakazu dyskryminacji i mobbingu.

DOWIESZ SIĘ, JAK POPRAWNIE SPORZĄDZAĆ I ROZWIĄZYWAĆ UMOWY
W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Na zajęciach dowiesz się, jak prawidłowo rozwiązywać umowę na czas określony z pracownikiem, jak ją przekształcać, jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie, jak wyglądają limity czasowe umów (i w jakich sytuacjach można wyłączyć umowę spod limitu „33 i 3”) oraz wiele, wiele więcej.

ODKRYJESZ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIOWE

W trakcie zajęć będziesz mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac. Trener pokaże Ci rozwiązania, które będziesz mógł zastosować od razu po zajęciach. Poruszycie temat ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia w aspekcie naruszania dóbr osobistych pracowników, ustalenia w umowach o pracę miejsca pracy dla pracowników pracujących w terenie, rozwiązywania umów o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji, naruszenia prawa do odpoczynku. Omówicie również problemy pojawiające się przy rozliczaniu wynagrodzeń (np. na zajęciach dowiesz się, czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS). Poruszycie również kwestie dot. CZASU PRACY (godzin nadliczbowych, dokumentowania czasu pracy na umowie zlecenie, urlopów wypoczynkowych).

SKORZYSTASZ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Na szkoleniu otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których faktycznie skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach. Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia szkolenia otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

OTRZYMASZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE

 Po szkoleniu przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
 Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
 Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw lub Kurs Rachunkowości od podstaw (to nie jest wymóg)
 Pracujesz w dziale księgowym, biurze rachunkowym lub firmie outsourcingowej
 Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 

Poznaj zakres merytoryczny kursu

1. Zmiany kodeksu pracy, obowiązujące od 25 maja 2018 roku.
2. Dane osobowe w prawie pracy.
3. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
4. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
5. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.
6. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
7. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
8. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
9. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
10. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
11. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w związku z przepisami RODO.
12. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
13. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
14. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
15. Umowy na czas określony i kończący się limit w dniu 21 listopada 2018 roku. Jak prawidłowo rozwiązać umowę, by nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.
16. Czy przekształcenie umowy na czas określony w zatrudnienie bezterminowe wymaga potwierdzenia w formie pisemnej?
17. Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony;
18. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie biegu wypowiedzenia stanie się umową o pracę na czas nieokreślony.
19. Jakie umowy o pracę na czas określony nie podlegają wliczeniu do limitu „33 i 3”.
20. W jakim trybie i w jakich sytuacjach można wyłączyć umowę na czas określony spod limitu „33 i 3”?.
21. Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę, w odniesieniu do której naruszono „33 i 3”?
22. Uprawnienia PIP związane z naruszeniem limitu „33 i 3”
23. Ujawnianie wysokości własnego wynagrodzenia w aspekcie naruszania dóbr osobistych pracowników.
24. Ustalenie w umowie o pracę miejsca pracy dla pracowników pracujących w terenie.
25. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia pracy.
26. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
27. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
28. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji.
29. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
30. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
31. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
32. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
33. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
34. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
35. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
36. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.
37. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.
38. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
39. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
40. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
41. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
42. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
43. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
44. Pytania i odpowiedzi.

Trenerzy

Monika Mika-Bodek

Zobacz więcej

Jarosław Stankiewicz

Zobacz więcej
lewo
prawo

Weź udział w kursie

SZKOLENIE: Prawo pracy i wynagrodzenia w 2019 r. - praktyczne warsztaty, najnowsze zmiany i efektywne rozwiązania

Wybierz termin:

Harmonogram zjazdów
Rekrutacja jeszcze trwa.
Prześlij swoje zgłoszenie!

8 godzin lekcyjnych
Cena: 489.00 PLN

Z naszej wiedzy korzystają

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.