Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
(Kod zawodu: 241103)

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i zawodową samodzielność?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
NIE MUSISZ BYĆ ABSOLWENTEM KURSU OD PODSTAW
- wystarczy, że posiadasz wiedzę!

 

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 13. EDYCJI KURSU i zyskaj UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS, ZAŚWIADCZENIE MEN i przygotuj się do pracy SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI.

 

W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
został oceniony na: 5,21 /6 
Sprawdź opinie

 

ZYSKAJ NOWE KOMPETENCJE

 Na Kursie DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ. Zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ. Dzięki zdobytym KOMPETENCJOM odkryjesz nowe MOŻLIWOŚCI dla Twojej firmy, klientów i Ciebie.

 Zajęcia poprowadzą dla Ciebie TRENERZY-PRAKTYCY. To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, eksperci kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym.

 Weźmiesz udział w 80 H zajęć podzielonych na 4 MODUŁY TEMATYCZNE (40 h rachunkowości + 16 h prawa podatkowego + 8 h zajęć controllingu i analizy finansowej + 16 h kadr i płac). Po każdym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej).

 Min. 70% ZAJĘĆ STANOWI PRAKTYKA. Kurs ma formę warsztatów. W ich trakcie będziesz liczył zadania, analizował kazusy, pracował w grupach, ćwiczył, wypełniał dokumenty i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE. 

 W trakcie Kursu otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który po zajęciach będzie przesyłał Ci podsumowania, dodatkowe materiały i zadania powtórzeniowe. Dzięki temu będziesz widział swoje REALNE POSTĘPY. Dodatkowo otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ - przez 30 DNI od zakończenia Kursu będziemy odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci faktycznie wcielać zdobytą wiedzę w życie.

 Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Posiadamy AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY oraz certyfikat  ISO 29990:2010

 

 

Cena: 1916 (VAT zw.)

Wpłać 400 zł zaliczki przy zapisie,
resztę spłacaj w trakcie Kursu w RATACH 0%
Skorzystaj z 10% zniżki dla studentów
lub 5% zniżki przy zapisie z inną osobą

 

Najbliższy termin:

08-02-2020
  Kraków

Dzięki szkoleniu:


Zwiększysz

Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE

PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu  


Zyskasz

CERTYFIKAT
SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI 

kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS

ZAŚWIADCZENIE MEN
o ukończeniu Kursu Rachunkowości
dla średniozaawansowanych

Możliwość spłaty w ratach 0%

    Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu

30 DNI opieki poszkoleniowej

  PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę

300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty


Otrzymasz

PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych

SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych

Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)

OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu
(będziesz otrzymywał podsumowania modułów
i dodatkowe materiały)

 Przynależność do biznesowej społeczności
Tax Consilium

PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?


 UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE!

 W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia. Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętuUwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 40 zł netto (49,20 zł brutto)  za 1 dzień szkoleniowy. Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 2 dni robocze przed zajęciami.
 

 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych).
 

 KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW!

Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz prawa pracy. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.

 

JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?

 OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM

W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.

30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją).
Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.

 SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%

Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 400 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).

INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101)  
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 Rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
 Jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw.
TO NIE JEST WYMÓG – WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ
(TUTAJ ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWY TEST WIEDZY, który dla Ciebie przygotowaliśmy).
 Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 Chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
 Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

TUTAJ SPRAWDZISZ CELE KURSU I EFEKTY, JAKIE OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU KURSOWI.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu (tu znajdziesz przykładowy certyfikat). 
Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować,
jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać
i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.

Poznaj zakres merytoryczny kursu

MODUŁ I. Rozliczenia międzynarodowe w praktyce – warsztaty księgowe i podatkowe (8h)
MODUŁ II. Leasing finansowy i operacyjny, rozliczenia w czasie kosztów i przychodów oraz podatek dochodowy odroczony w praktyce (8h)
MODUŁ III. Wynik finansowy w praktyce (8h)
MODUŁ IV. Podatki i prawo podatkowe (16h)
MODUŁ V. Praktyczna analiza finansowa od podstaw i wprowadzenie do controllingu (8h)
MODUŁ VI. Podstawy prawa pracy i kalkulacje wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe - praktyczne warsztaty dla księgowych (16h)
MODUŁ VII. Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa – warsztaty (16 h)
SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE " Pobierz PDF"

Trenerzy

Jarosław Stankiewicz

Zobacz więcej

Iwona Biernat Baran

Zobacz więcej

Wojciech Próchnicki

Zobacz więcej

Katarzyna Paczkowska

Zobacz więcej
lewo
prawo

Weź udział w kursie

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)

Wybierz termin:

Harmonogram zjazdówRekrutacja jeszcze trwa.
Prześlij swoje zgłoszenie!

80 godzin lekcyjnych
Cena: 1916.00 PLN

Z naszej wiedzy korzystają

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.