Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
(Kod zawodu: 242310, 242307)

Chcesz poszerzyć swoje KWALIFIKACJE?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
NIE MUSISZ BYĆ ABSOLWENTEM KURSU OD PODSTAW
- wystarczy, że posiadasz wiedzę!

 

POSTAW  NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 20. EDYCJI KURSU i zyskaj  
CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

 

W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,14 /6 
Sprawdź opinie

 

ZYSKAJ ZAWODOWĄ SAMODZIELNOŚĆ!

 Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h). Zajęcia prowadzi dla Ciebie 3 trenerów-praktyków.

 Na zajęciach pogłębisz i zaktualizujesz swoją wiedzę (pokażemy CI NAJNOWSZE ZMIANY prawne)

 Zyskasz umiejętność ZAAWANSOWANEGO NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, tj. dokonywania POTRĄCEŃ, rozliczania wynagrodzeń ZA CZĘŚĆ MIESIĄCA, naliczania premii, dodatków i rozliczania korekt. Poznasz też sposoby, jak unikać PUŁAPEK NA LIŚCIE PŁAC.

 Naucz się  rozliczania wynagrodzeń i świadczeń CUDZOZIEMCÓW wykonujących pracę w Polsce oraz pracowników oddelegowanych do państw UE.

 Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować, organizować i rozliczać CZAS PRACY (poznasz różne systemy i rozkłady czasu pracy; nauczysz się zasad ustalania pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w niedziele, święta, dni wolne, porze nocnej, podczas podróży służbowych, dyżurów i szkoleń).

 Poznasz praktyczne ROZLICZENIA PODATKOWE podatku PIT i ZFŚS. Nauczysz się rozliczania ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH i poznasz możliwości obniżenia KUP.

 Zyskasz umiejętność dokonywania rozliczeń z PFRON i poznasz zasady zatrudniania PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 W praktyce przygotujesz się do KONTROLI PIP, UP i ZUS.

 Po Kursie przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

 Zapisując się, dokonujesz PEWNEGO WYBORU.
Posiadamy certyfikat ISO 29990:2010 oraz setki zadowolonych uczestników
(to opinie naszych klientów są najlepszym dowodem wiarygodności).

Cena: 1479 zł (VAT zw.)

Wpłać 400 zł zaliczki przy zapisie,
resztę spłacaj w trakcie Kursu w RATACH 0%
Skorzystaj z 10% zniżki dla studentów
lub 5% zniżki przy zapisie z inną osobą

Najbliższy termin:

15-06-2019 Gwarancja terminu
  Centrum Krakowa

ZOBACZ
INNE TERMINY

Dzięki szkoleniu:


Zwiększysz

Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


Zyskasz

CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM
z kodami zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS

    ZAŚWIADCZENIE MEN
o ukończeniu Kursu Kadry i Płace
dla zaawansowanych

Możliwość spłaty w ratach 0%

Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu

30 DNI opieki poszkoleniowej

    PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę

Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


Otrzymasz

UNIKALNY MATERIAŁ video z ćwiczeniami: 
 Dynamiczny raport zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń

PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy
w obszarze kadr i płac

SPECJALISTYCZNĄ wiedzę 
cenioną na rynku pracy

Przynależność do biznesowej społeczności
Tax Consilium

 

PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

 INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rzwiązań kadrowo-płacowych 
 WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
 PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej
(Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS)
 MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń, efektywnego organizowania i rozliczenia czasu pracy, a także rozliczania wynagrodzeń i świadczeń cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce oraz pracowników oddelegowanych do pracy na terenie UE
 UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
 DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
 WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
 KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
 OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo
odpowiadać na Twoje pytania
 ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
 INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
 BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

Tutaj możesz sprawdzić CELE KURSU I EFEKTY, jaki osiągniesz dzięki temu Kursowi.

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?   

70% PRAKTYKI

W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia. Będziesz analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, rozwiązywał zadania, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.

  ANALIZA AUTENTYCZNYCH PRZYKŁADÓW

W trakcie zajęć będziesz pracował na AUTENTYCZNYCH PRZYKŁADACH KADROWO-PŁACOWYCH. Przez cały Kurs trenerzy będą do TWOJEJ DYSPOZYCJI - będą udzielali porad i odwoływałli się do swojego doświadczenia. Pokażą Ci rozwiązania, które będziesz mógł zastosować w swojej pracy.
 

SKORZYSTASZ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Na Kursie otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których faktycznie skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach.
Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia szkolenia otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Jeśli chcesz realnie podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.
 Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy.
 Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg).
 Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej, biurze rachunkowym
lub samodzielnie rozliczasz swoich pracowników.
 Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

 

JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Dzięki zajęciom z praktykami zdobędziesz praktyczne umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Na zakończenie Kursu otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN  ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo na ostatnich warsztatach będziesz mógł podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. 
 


Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i pisemny. Trwa ok.1 godzinę i ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Jest nieobowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Oczywiście, możesz też z niego zrezygnować (w takim przypadku otrzymasz tylko ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych).
Jeśli natomiast go zdasz, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

 

Poznaj zakres merytoryczny kursu

MODUŁ: 1. POTRĄCENIA, PREMIE, DODATKI, PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC, KOREKTY, PŁACE - 16 H
1. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów prawa cywilnego po zmianach od 01 stycznia 2019 r.
2. Praktyczne obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
3. Pułapki na liście płac - niestandardowe przypadki
4. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym lub nadpłaconym naliczeniem wynagrodzenia na liście płac:
MODUŁ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZFŚS - 8 H
1. Koszty uzyskania przychodu i zaliczki na podatek dochodowy:
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – najnowsze regulacje.
3. Zaprzestanie stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek (na wniosek i bez wniosku pracownika).
4. Oświadczenia pracowników o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możliwość jego odwołania.
5. Podwyższone koszty uzyskania przychodów i limity dla twórców.
6. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kup po ustaniu stosunku pracy.
7. Kwota wolna od podatku.
8. Opodatkowanie zapomóg losowych i świadczeń.
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10. Opodatkowanie i składkowanie świadczeń finansowanych z ZFŚS i innych źródeł:
11. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku według najnowszych regulacji:
12. Praktyczne przygotowanie do kontroli PIP, Urzędu Pracy i ZUS – zakres i zasady, procedury, obowiązki pracodawcy, skutki i możliwość odwołań.
MODUŁ III: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ROZLICZENIA Z PFRON - 8 H
1. Podstawowe pojęcia
2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością
3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON
MODUŁ IV: EFEKTYWNE USTALANIE ORGANIZACJI CZASU PRACY I JEGO ROZLICZENIE - 8 H
1. Praktyczny przegląd systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych:
2. Rozkłady czasu pracy pracowników:
3. Rozkłady cząstkowe czasu pracy i ewidencje czasu pracy w praktyce:
4. Praca w godzinach nadliczbowych oraz niedziele i święta
5. Praktyczne rozliczanie czasu pracy - zasady, obowiązki, rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, czasu pracy kadry kierowniczej.
6. Praca w dni wolne oraz w porze nocnej:
7. Dyżury, podróże służbowe, czas pracy a szkolenia pracowników – zasady rozliczania:
MODUŁ V: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP - 8 H
I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym - Pracownicy oddelegowani do państw UE
1. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce
2. Delegowanie pracowników poza granice Polski – gdzie będą ubezpieczeni?
II. Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika - zmiany od 01 stycznia 2019 r.
III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
IV. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego
V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - pit-11
VII. Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

Trenerzy

Przemysław Jeżek

Zobacz więcej

Grzegorz Batko

Zobacz więcej

Julia Nowicka-Mieszała

Zobacz więcej

Katarzyna Paczkowska

Zobacz więcej
lewo
prawo

Weź udział w kursie

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Wybierz termin:

Harmonogram zjazdów
Rekrutacja jeszcze trwa.
Prześlij swoje zgłoszenie!

48 godzin lekcyjnych
Cena: 1479.00 PLN

Z naszej wiedzy korzystają

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.