Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
(Kod zawodu: 121101)

Chcesz podnieść swoje KWALIFIKACJE?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
NIE MUSISZ BYĆ ABSOLWENTEM KURSU TAX CONSILIUM
- wystarczy, że posiadasz wiedzę!
 

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 4. EDYCJI KURSU i naucz się ZARZĄDZANIA RACHUNKOWOŚCIĄ I EFEKTYWNEJ ANALIZY.

 Zdobądź CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU oraz ZAŚWIADCZENIE MEN!

 

      ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE

 Kurs składa się z 6 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez 3 ekspertów-praktyków (80 h warsztatów): 

* moduł rachunkowości – zajęcia z ekspertem rachunkowści
* moduł podatkowy – zajęcia z doradcą podatkowym
* moduł analiz i controllingu – zajęcia z kontrolerem finansowym

 Na zajęciach poznasz zaawansowaną RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWĄ i nowoczesny RACHUNEK KOSZTÓW.  Nauczysz się praktycznej SPRAWOZDAWCZOŚCI 
i zasad KONSOLIDACJI sprawozdań finansowych. Odkryjesz możliwości RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Zyskasz faktyczną umiejętność dokonywania EFEKTYWNEJ
ANALIZY FINANSOWEJ
 i zastosowania CONTROLLINGU w rachunkowości. Poznasz też NAJNOWSZE ORZECZNICTWO dot. prawa podatkowego i gospodarczego. Zdobyte na Kursie KOMPETENCJE i wiedza przełożą się na REALNE EFEKTY BIZNESOWE dla Twojej firmy, klientów i Ciebie.

 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych. Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.

 W trakcie Kursu otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który po zajęciach będzie przesyłał Ci podsumowania treści i zadania powtórzeniowe. Dzięki temu będziesz potrafić śledzić. Dodatkowo przez 30 DNI otoczymy Cię
e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Posiadamy AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY oraz certyfikat  ISO 29990:2010

 

 

Cena: 2185 zł (VAT zw.)

Wpłać 400 zł zaliczki przy zapisie,
resztę spłacaj w trakcie Kursu w RATACH 0%
Skorzystaj z 5% zniżki przy zapisie z inną osobą

 

Najbliższy termin:

19-10-2019
  Kraków

Dzięki szkoleniu:


Zwiększysz

Swoje KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE

PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


Zyskasz

CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
kod zawodu 121101 wg klasyfikacji MPiPS

    ZAŚWIADCZENIE MEN
o ukończeniu Kursu Rachunkowości
dla zaawansowanych

Możliwość spłaty w ratach 0%

Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu

30 DNI opieki poszkoleniowej

    PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę

Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach

 


Otrzymasz

SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy

NARZĘDZIA, które będziesz wykorzystywał w pracy Głównego Księgowego (po kursie będziesz potrafił nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję)

OPIEKĘ DORADCY
(będziesz otrzymywał podsumowania modułów
i dodatkowe materiały)
 
Przynależeć do biznesowej społeczności
Tax Consilium

PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

CZEGO PRAKTYCZNIE NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE?

 Dzięki zajęciom poznasz krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Dowiesz się, jak właściwie ORGANIZOWAĆ RACHUNKOWOŚĆ jednostki i skutecznie prowadzić jej kontrolę.
 Zrozumiesz istotę odroczonego podatku dochodowego i nauczysz się wykonywać WYCENĘ składników aktywów
(z uwzględnieniem skutków podatkowych).
  Po zajęciach będziesz umieć ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia związane z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ,
kapitały (fundusze) własne oraz zobowiązania, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe.
  Nauczysz się wyciągać odpowiednie WNIOSKI i optymalizować przyszłe działania finansowe.

 Będziesz potrafić sporządzać SPRAWOZDANIA FINANSOWE i zrozumiesz zasady ich konsolidacji.
 Poznasz możliwości RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Dowiesz się, jak ujmuje ona koszty, jaka jest jej rola,
modele, jak dokonuje się kalkulacji i analiz.

 Zrozumiesz czym się różnią: kapitały (fundusze) własne oraz zobowiązania, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe. 
 Na kursie dowiesz się, jak sporządza się NOWOCZESNY RACHUNEK KOSZTÓW (wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia, rachunek kosztów działań ABC, rachunek kosztów jakości).
 Nauczysz się prowadzenia EFEKTYWNYCH ANALIZ FINANSOWYCH. Dowiesz się, czym jest controlling i jakie ma wykorzystanie w rachunkowości. Zdobędziesz umiejętność dokonywania analiz sprawozdań finansowych. Nauczysz się dokonywania analizy RYZYKA, analizy WSKAŹNIKOWEJ, analizy potencjału strategicznego firmy, analiza kluczowych czynników sukcesu, analizy konkurencji, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak osiągnąć PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU.
 Dokładnie poznasz PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO oraz ordynacji podatkowej. Dowiesz się, jaki jest stan aktualnego orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatki CIT, PIT, VAT. Poznasz prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych oraz prawo karne skarbowe. Nauczysz się procedur postępowania podatkowego i poruszania się w obszarze kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego w praktycznym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej.
 Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRM i kierowania ich księgowością.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
 Jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
TO NIE JEST WYMÓG – WYSTARCZY, ŻE MASZ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I CHCESZ JĄ POGŁĘBIĆ
 Pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym
 Masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę
 Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu,
umiejętnie kierować jej finansami
 Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie  

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter
(a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera.  
Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia. Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętu
Uwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 20 zł netto (24,60 zł brutto)  za 1 dzień szkoleniowy.
Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami. 

 

JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?

 OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM

W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.

 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją).
Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.

 SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%

Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 400 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).

 INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 

  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN 
ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

 

Poznaj zakres merytoryczny kursu

I.Zaawansowana rachunkowość finansowa - budowa polityki rachunkowości; wycena aktywów i pasywów, podatek odroczony, ceny transferowe, likwidacja spółek, rezerwy, kontrakty długoterminowe - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym
II. Prawo podatkowe i gospodarcze z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 16 godzin zajęć z doradcą podatkowym
III.Efektywne analizy finansowe i controlling w rachunkowości – 16 godzin lekcyjnych z analitykiem finansowym
IV. Rachunkowość zarządcza – 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym
V.Nowoczesny rachunek kosztów – 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym
VI.Sprawozdania finansowe i ich konsolidacja - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym
SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE " Pobierz PDF"

Trenerzy

Iwona Biernat Baran

Zobacz więcej

Jarosław Stankiewicz

Zobacz więcej

Wojciech Próchnicki

Zobacz więcej
lewo
prawo

Weź udział w kursie

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Wybierz termin:

Harmonogram zjazdówRekrutacja jeszcze trwa.
Prześlij swoje zgłoszenie!

80 godzin lekcyjnych
Cena: 2185.00 PLN

Z naszej wiedzy korzystają

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.