Certyfikacja

 Kwalifikacja zawodów według MPiPS


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. dotyczy klasyfikacji zawodów
i specjalności sporządzonej na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).
Jego podstawę stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149). 

Klasyfikacja ta jest zbiorem zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy.
Jest to klasyfikacja pięciopoziomowa, usystematyzowana, która została opracowana
na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08
(ang. International Standard of Classification of Occuaptions), rekomendowanej do stosowania
poszczególnym krajom przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i EUROSTAT.

Przygotuj się do pracy w określonym zawodzie

Nasze kursy mają praktyczny charakter, odpowiadają na potrzeby rynku pracy  i przygotowują do pracy na określonych stanowiskach. Na zakończenie każdego kursu Komisja Tax Consilium przeprowadza praktyczny, wewnętrzny egzamin,  którego celem jest zweryfikowanie poziomu nabytej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy na określonych stanowiskach.

certyfikacja_arrow

Zdaj praktyczny egzamin

Wszystkie egzaminy mają charakter nieobowiązkowy, pisemny  i odbywają się zgodnie z wytycznymi Rady Merytorycznej
Tax Consilium. 
Obejmują zakres merytoryczny,  jaki jest przerabiany na zajęciach
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów znajdziesz w Statucie Tax Consilium.

 

Potwierdź swoje kompetencje

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminacyjnego (tj. zdobycie min. 50% punktów) upoważnia do odebrania certyfikatu zawodu ze stosownym kodem zawodu według kwalifikacji MPiPS. Potwierdza on nabycie konkretnych umiejętności zawodowych odnoszących się do kwalifikacji określonych  w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
na potrzeby r
ynku pracy (DZU z 2014r. poz. 1145).

 wzór_certyfikatu

 

Uzyskaj certyfikat

Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności,
które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki.
Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy
oraz praktycznych umiejętności.
Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu.


wspolpracujemy

Otrzymaj ZAŚWIADCZENIE MENwzór_zaświadczenia

Bez względu na wynik egzaminu, po zakończeniu Kursu otrzymasz również 
zaświadczenie z
godne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622).


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.