PPK Pracownicze Plany Kapitałowe
    Kategoria: Blog Wpisy ogólne

       Z Pracowniczych Planów Kapitałowych korzystają już osoby, które pracują w większych firmach i przystąpiły do programu,  zbliża się termin wprowadzenia PPK  w jednostkach mikro. Oto przykład jak wygląda wyliczenie wynagrodzenia bez składek PPK (kolumna I) i z uwzględnieniem składek (kolumna II). Jak widać na zestawieniu,  jeżeli  decydujemy się na PPK to zwiększa się kwota płaconego podatku (wiersz 17) podstawa opodatkowania zwiększa się o kwotę, którą dopłaca pracodawca. Zmniejsza się kwota netto do wypłaty (wiersz 20),  zwiększa się koszt całkowity pracodawcy (wiersz 28).  Oczywiście należy wspomnieć  że oprócz  płaconych składek przez pracownika 2% wynagrodzenia brutto a jeżeli ktoś chce może zwiększyć o kolejne 2% oraz składek płaconych przez pracodawcę 1,5% tu też istnieje możliwość zwiększenia składki o 2,5%, zostanie jeszcze doliczona wpłata  powitalna 250,00 zł a w następnych latach dopłata  roczna w wysokości 240,00 zł finansowana przez Państwo.

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, jednak oparte o automatyczny zapis osób zatrudnionych w jednostce. Pracodawca ma obowiązek zapisać pracowników automatycznie a podstawę naliczania składki stanowi  podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli ktoś nie chce  zostać uczestnikiem PPK, albo chce się wypisać musi złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z PPK.

Tabela. Przykład wyliczenia wynagrodzenia netto bez składek PPK i ze składkami PPK

 

Opis

I

II

 

L.P

 

Rodzaj składnika wynagrodzenia

Bez  składek PPK

Ze składkami
PPK

1

Wynagrodzenie

5 000,00

5 000,00

2

RAZEM BRUTTO

5 000,00

5 000,00

3

Podstawa składek: emerytal. / rentow./ chorob./ wypad.

5 000,00

5 000,00

4

Składka – ubezpieczenie emerytalne 9,76%

488,00

488,00

5

Składka – ubezpieczenie rentowe 1,5%

75,00

75,00

6

Składka – ubezpieczenie chorobowe 2,45%

122,50

122,50

7

Suma składek społecznych 13,76%

685,50

685,50

8

Podstawa składki zdrowotnej

4 314,50

4 314,50

9

Składka   PPK   do opodatkowania 1,5%

75,00

10

Koszty uzyskania przychodu

250,00

250,00

11

Podstawa opodatkowania ( zaokrąglenie do pełnych zł.)

4 065,00

4 140,00

12

Procent podatku

17

17

13

Podatek

691,05

703,80

14

Ulga podatkowa

43,76

43,76

15

Ubezpieczenie zdrowotne  skł.odliczona od zaliczki na podatek (7,75%)

334,37

334,37

16

Ubezpieczenie zdrowotne  skł.odprowadzona do ZUS (9%)

388,31

388,31

17

Podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego

313,00

326,00

18

Składka  PPK pobrana z wynagrodzenia  2%

100,00

19

Razem potrącenia

1 386,81

1 499,81

20

DO WYPŁATY NETTO

3 613,19

3 500,19

21

Składka – ubezpieczenie emerytalne  pracodawca   9,76%

488,00

488,00

22

Składka – ubezpieczenie rentowe pracodawca  6,5%

325,00

325,00

23

Składka – ubezpieczenie wypadkowe pracodawca  1,67%

83,50

83,50

24

Składka – Fundusz Pracy pracodawca

Składka – Fundusz S  2,45%

 

122,50

122,50

25

Składka – FGŚP  pracodawca  0,10%

5,00

5,00

26

Składka  PPK 1,5 %

75,00

27

Suma składek  pracodawca

1 024,00

1 099,00

28

CAŁKOWITY KOSZT PRACODAWCY

6 024,00

6 099,00

 

Przy założeniu że wynagrodzenie brutto pracownika  wynosi 5 000,00 zł to składki roczne PPK będą finansowane w odpowiednich kwotach i %:

 

  1. Pracownik             100,00 x 12 = 1 200,00 zł        51,28 %
  2. Pracodawca            75,00 x 12 =    900,00 zł        38,46 %
  3. Państwo                                            240,00 zł        10,26 %

         Razem :                                          2 340,00 zł      100,00 %  

Przedstawione zostało rozliczenie bez wchodzenia w szczegóły  ustawy o PPK gdyż np. w  artykule 32 ustawy znajdziemy zapisy które wskazują że dopłata roczna w pewnych sytuacjach nie przysługuje. Dopłata roczna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Na koniec nasuwa się pytanie.

Ile zyskam  lub stracę przystępując lub pozostając w programie PPK?

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.