9 030 600  PLN Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. dla różnych form działalności osób fizycznych.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy różnych form prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, np: prowadzenie działalności we własnym imieniu, w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U.2018r. poz. 1629 zm. Dz.U 2019r. poz.1495), jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

O konieczności przejścia na księgi rachunkowe decyduje limit przychodów. Prowadzenie pełnej księgowości staje się obowiązkiem jednostki, jeśli jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

 Natomiast w (art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) czytamy: „Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości”.

Wyrażony w euro limit należy przeliczyć na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2020 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP (tabela nr 192/A/NBP/2020) wynosił 4,5153 zł.

Tabela nr 192/A/NBP/2020 z dnia 2020-10-01

Nazwa waluty

Kod waluty

Kurs średni

       Euro  

1 EUR                   

4,5153

Wyliczony limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,5153 zł/euro = 9 030 600 zł.

Jeżeli przychody netto w 2020 r. będą  równe lub wyższe  od  kwoty 9 030 600,00 złotych  powstanie obowiązek  prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na
Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) on-line

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301) stacjonarnie w Krakowie

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.