Ministerstwo Finansów przekazuje Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Obszerne informacje  –  123 strony,  71 różnych  przykładów pytań i odpowiedzi  oraz prezentację  znajdziemy korzystając  z linku:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

22 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie z udziałem ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i wiceministra Jana Sarnowskiego dotyczące wydanych objaśnień podatkowych.

Wiceminister Finansów na zorganizowanej konferencji prasowej podkreślił, że powołanie się na objaśnienia chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów, a dla organów podatkowych interpretacje są wiążące.

“To jest praktyczne narzędzie ochrony podatników i zapewnianie im najwyższego komfortu stosowania podatków” – powiedział Jan Sarnowski. Zastrzegł, że resort nie traktuje opublikowanych objaśnień jako “zamkniętej księgi”, że dokument ten nie tylko będzie chronił przedsiębiorców, ale że będzie uzupełniany”.

Oto wybrane pozycje z materiału przygotowanego  przez MF :

 

Przykład 3

Podczas obowiązującego na obszarze Polski stanu epidemii, kilka razy przygotowałam dla pracowników pobliskiego szpitala ciepłe posiłki. Przekazywałam je nieodpłatnie jako darowiznę. Robiłam to z potrzeby serca, nie bacząc, że placówka ta nigdy nie została wskazana jako udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Czy wartość tych posiłków mogę odliczyć w zeznaniu PIT-37 za 2020 r.

Nie, szpital, któremu przekazała Pani posiłki z ich przeznaczeniem dla pracowników medycznych nie spełnia warunku obdarowanego (nie znalazł się na liście placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19).

Przykład 14

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie dorabiam na umowę zlecenie w innej firmie, która w tej chwili ma przestój. Czy w związku z tym przestojem mogę wnioskować o świadczenie postojowe, bo teraz i ja mniej zarabiam?

Nie. Świadczenie postojowe przysługuje tylko tym osobom, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Przychód z tytułu umowy o pracę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stąd Panu świadczenie postojowe nie przysługuje.

Przykład 25

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą złożył wniosek o zwolnienie składek ZUS za miesiące luty, marzec i kwiecień. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Czy przedsiębiorca będzie mógł zaliczać kwotę składek do kosztów uzyskania przychodu albo dokonać stosownych odliczeń, tak jak robił to dotychczas?

Nie, składki ZUS mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy zostały faktycznie zapłacone przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca nie może również dokonać odliczenia niezapłaconych przez siebie składek.

Przykład 29

Kontrahent dokonuje zakupu towaru i przy zakupie otrzymuje fakturę. Kontrahent zobowiązuje się opłacić zakupioną rzecz w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Czy jeśli nie ureguluje należności, mimo to powstanie przychód?

Tak, przychód powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności. Nawet w przypadku nieopłacenia towaru przez kontrahenta, przedsiębiorca będzie musiał rozpoznać przychód w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Przykład 46

Podatnik VAT czynny przekazał w marcu nieodpłatnie maseczki na rzecz lokalnego domu pomocy społecznej. Darowiznę potwierdził protokołem przekazania. Czy skorzysta z preferencji?

NIE, od 1 lutego do 24 kwietnia br. darowizny na rzecz tego rodzaju podmiotów nie były objęte preferencją. Podatnik będzie obowiązany opodatkować darowiznę właściwą stawką VAT, jeżeli z tytułu zakupu maseczek przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego (patrz pkt 1.5.).

Przykład 53

Podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października 2020 r. obejmie go obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K. Od tego momentu podatnik zobowiązany będzie do wysyłki:

 JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik–w terminie do 25 listopada 2020 r.,

 JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad–w terminie do 25 grudnia 2020 r.,

 JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r. – w terminie do 25 stycznia 2021 r.

Resort zdecydował, aby przygotowane odpowiedzi na pytania indywidualnych podatników stały się powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.