ULGA DLA MŁODYCH PIT-11 za 2019 r. w najnowszej wersji formularza (25)
Tagi: PIT-11 ULGI DLA MŁODYCH ulga dla młodych nowy formularz     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Już tylko kilka dni pozostało do 31 stycznia 2020 r., gdy mija termin wysyłania PIT-11 drogą elektroniczną do urzędów skarbowych. I co się okazuje –  takiego zamieszania, jak w tym roku wokół PIT-11 jeszcze nie było a powodem chaosu stała się ulga dla młodych i prawidłowe wypełnienie składanej deklaracji. W dodatku w 2020 r. po raz pierwszy wszyscy płatnicy zobowiązani zostali do złożenia informacji PIT-11 o źródłach przychodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych w wersji elektronicznej. Tylko deklaracja w najnowszej wersji pozwala na uwzględnienie ulgi dla młodych pracowników (osób do 26 roku życia) za 2019 r. a prawidłowe jej wypełnienie gwarantuje dalsze właściwe rozliczenie. Można sprawdzić, czy wypełniamy właściwą wersję ponieważ w prawym dolnym rogu każdego formularza jest zapisany rodzaj i wersja np. PIT – 11 (25),  poza tym najnowsza wersja jest dużo bardziej rozbudowana w porównaniu do lat wcześniejszych. I tu pojawia się problem z właściwym wypełnieniem części E i G deklaracji. Różne interpretacje przekazywane  nawet przez Krajową Informację Skarbową, które znacznie różniły się od wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Finansów spowodowały zawirowanie w rozliczaniu i przesyłaniu deklaracji. Informacja PIT-11 jest przekazywana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika w terminie do 31 stycznia 2020 r. Na przekazanie  PIT-11 pracownikom  mamy jeszcze miesiąc, obowiązuje termin do końca lutego a ponieważ w tym roku ostatni dzień lutego przypada w sobotę to zgodnie z Ordynacją podatkową będzie to następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli 2 marca 2020. Zdarza się także, że nasz pracownik zmienia miejsce pobytu, wówczas pamiętajmy że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania podatnika w trakcie roku, PIT-11 przekazuje się organowi właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku podatkowego, czyli na dzień 31 grudnia 2019 r. PIT-11 stanowi informację składaną przez płatnika, wskazującą wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokość osiągniętego przychodu a także dochodu i kosztów uzyskania przychodów. Nowy PIT-11 wywołał spore zamieszanie, różnorodność interpretacji utrudniała pracę płatników. Ponieważ wypełnienie deklaracji dla osób do 26 roku okazało się do tego stopnia skomplikowane, że nawet Krajowa Informacja Skarbowa miała problem z udzieleniem właściwych wskazówek, Ministerstwo Finansów w dniu 16 stycznia 2020 r. opublikowało wyjaśnienia, dotyczące wypełniania deklaracji dla tej grupy zatrudnionych.

Oto link:

 https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych/

W informacji PIT-11 nie wykazuje się wartości z tytułu, zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło  (art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Przychody takie rozliczane są ryczałtowo i wykazywane są na deklaracji PIT-8AR.

Interaktywny formularz  PIT-11(25) dostępny jest  na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow

Krótki opis wypełniania załączonego niżej formularza w przypadku rozliczania podatku osoby do 26 roku życia:

 • Formularz za 2019r. jest zdecydowanie bardziej szczegółowy a nawet istnieje możliwość wypełnienia więcej niż jednego formularza dla jednej osoby (wprowadzono nr informacji).
 • Część E jest znacznie bardziej rozbudowana , w wierszach 1 i 5 (kolumna – źródła przychodów) wykazuje się przychody, koszty i pobrane zaliczki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz za te miesiące w których ewentualnie osoba uzyskała wynagrodzenie po ukończeniu 26 r. życia w 2019 r. np. 30 listopada ukończyła 26 lat i wówczas za grudzień nie będzie korzystała ze zwolnienia więc rozliczenie grudnia będzie w tej części.
 • Część E, w wierszach 2 i 6 wykazuje się kwoty wówczas gdy zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Dotyczy osób do 26 roku życia w sytuacji.np. gdy nie zostało złożone oświadczenie.
 • Rozbudowana została część G dotycząca informacji o przychodach zwolnionych, tu w wierszu 86 należy wpisać wynagrodzenie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zatrudniony ma poniżej 26 lat,
 2. wynagrodzenie dotyczy umowy o pracę, pracy nakładczej, stosunku służbowego, umowy zlecenia,
 3. suma nie przekracza kwoty 35 636,67 zł,
 4. kwoty zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji od 1 sierpnia 2019 r.,
 5. podatnik złożył oświadczenie o stosowaniu do niego zwolnienia z podatku.

Wiersz. 86 jest sumą kwot z poz. 87 i 88. Składki ZUS i zdrowotne opłacane za ten okres, należy wykazać w wierszu 71 i 74. 

 • Przy wprowadzaniu ULGI DLA MŁODYCH, zawarto jednocześnie regulację, która ogranicza wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości „hipotetycznej” zaliczki na podatek, która byłaby płacona, gdyby nie wprowadzono zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Nadal istnieje ograniczenie do 7,75% podstawy jej wymiaru.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, wiersz 69należy wypełnić kwotą składek pobranych od wynagrodzeń opodatkowanych wykazanych w E wiersz 1 i 5
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, wiersz 70należy wypełnić kwotą składek pobranych od wynagrodzeń opodatkowanych wykazanych w E wiersz 2 i 6
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazujemy:
 1. w wierszu 72 dotyczy E wiersz 1 i 5,
 2. w wierszu 73 dotyczy E wiersz 2 i 6
 3. w wierszu 74 dotyczy przychodu zwolnionego G wiersz 86

 Wiersz  89 wypełniają wszyscy płatnicy określając, czy łącznie z PIT-11 złożona została informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R).Ogólnie większość płatników powinna zaznaczyć kwadrat nr 2 – „nie”.

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 02.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.