Zawiadomienie ZAW- NR o wpłacie na rachunek inny niż zgłoszony na Białą Listę Podatników VAT
Tagi: druk zawiadomienia ZAW-NR Jak wypełnić druk zawiadomienia ZAW-NR biała lista rachunkowość księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

               Z dniem 1 września 2019 r. wprowadzono do ustawy o VAT tzw. białą listę podatników VAT.  Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Kontrahentów można tam wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy. Rejestr prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

            Ministerstwo Finansów udostępniło wzór nowego zawiadomienie ZAW-NR[1], które dotyczy zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. Złożenie takiego zawiadomienia pozwoli podatnikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji podatkowych, w tym solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawy/usługodawcy w VAT. Nowe zawiadomienie ZAW-NR jest związane bezpośrednio ze zmianami dotyczącymi wykazu podatników podatku VAT. Formularze można składać od początku 2020 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli dana osoba zapłaciła należność za – wystawioną przez podatnika VAT czynnego – fakturę przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż rachunek zawarty w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista VAT), to może złożyć odpowiednie zawiadomienie ZAW-NR. Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR wynosi trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie należy złożyć, zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Jak prawidłowo wypełnić druk zawiadomienia ZAW-NR?

 W części A MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ORAZ RODZAJ ZAWIADOMIENIA należy wskazać w poz. 5 naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składane zawiadomienie oraz cel: złożenie zawiadomienia (poz. 6 kwadrat nr 1) lub korekta zawiadomienia (poz. 6 kwadrat nr 2).

Część B DANE PODATNIKA zawiera dane podatnika składającego zawiadomienie ZAW-NR, który dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy podać nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia zmarłego przedsiębiorcy oraz nie wypełniać części B.2.

W części C DANE WYSTAWCY FAKTURY WSKAZANE NA FAKTURZE należy wskazać dane identyfikacyjne wystawcy faktury wskazane na fakturze tj.: podatkowy numer identyfikacyjny NIP, nazwę albo imię i nazwisko (część C.1. poz. 21-22).

Natomiast w części C.2. należy wskazać wynikające z faktury dane adresowe wystawcy tj. adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności wystawcy faktury (poz. 23-31).

W części D DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH PŁATNOŚCI, należy wskazać należy wskazać rodzaj rachunku, na jaki dokonano płatności: rachunek polski (kwadrat nr 1) lub rachunek zagraniczny (kwadrat nr 2). W przypadku płatności na rachunek polski wskazany w poz. 32 (kwadrat nr 1), w poz. 33 należy podać kolejno 26 znaków, w standardzie NRB.

Część E DANE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA umożliwia identyfikację osoby składającej zawiadomienie poprzez podanie imienia (poz. 38) i nazwiska (poz. 39), złożenie podpisu (poz. 40) podatnika składającego zawiadomienie lub osoby reprezentującej podatnika uprawnionego do złożenia zawiadomienia.

Zawiadomienie może być składane do właściwego organu zarówno w postaci papierowej, jak też w formie dokumentu elektronicznego. Ułatwi to składanie zawiadomienia, co ma istotne znaczenie dla podatnika, który dokonał zapłaty na rachunek spoza wykazu i chciałby uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT, o której mowa w art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

Co ważne wzór zawiadomienia w postaci elektronicznej przewiduje możliwość wpisania danych odnośnie do kilku płatności realizowanych w jednym dniu przez podatnika składającego zawiadomienie ZAW-NR na rzecz tego samego wystawcy faktury. Podatnik, w przypadku dokonania płatności dla tego samego kontrahenta, nie będzie obowiązany do składania odrębnego zawiadomienia dla każdej z tych płatności.

[1] https://www.podatki.gov.pl/media/5697/zaw-nr_01-14.pdf

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich.

PS. Jeśli chcesz poznać PIT, CIT, VAT, PCC. ?Zapraszamy Cię serdecznie? na kurs, który w całości prowadzi Pani Iwona Biernat Baran: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC ? START?14.03.2020

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.