FAST FOOD A STAWKA VAT
Tagi: FAST FOOD FAST FOOD A VAT VAT rozliczanie rachunkowość księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w nieprawomocnym wyroku o sygnaturze I SA/Wr 58/19 orzekł, iż w przypadku produktów oferowanych w sieciach fast-food, czynności te stanowią dostawę towarów w związku, z czym powinny być opodatkowane stawką 5% VAT.

Obowiązujące dotychczas regulacje pozwalają na stosowanie 5% stawki VAT w odniesieniu do gotowych posiłków i dań klasyfikowanych do PKWiU 10.85.1, jednak z drugiej strony przewidują 8% stawkę VAT dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56).

Organy podatkowe powszechnie akceptowały możliwość stosowania 5% stawki VAT do sprzedaży realizowanej w uproszczonych schematach gastronomicznych (traktowanej za orzecznictwem TSUE jako dostawa towarów).
            Spór pomiędzy przedsiębiorcami, a organami podatkowymi rozpoczął się w 2016 roku, kiedy to Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną stwierdzającą, że czynności polegające na sprzedaży żywności oraz napojów stanowią usługę restauracyjną opodatkowaną według stawki 8%. Interpretacja ta zmieniła dotychczasowe postępowanie organów podatkowych, które we wcześniejszych interpretacjach indywidualnych przyznawały prawo do korzystania z 5-procentowej stawki.

Co ciekawe sprawa, w której wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny dotyczyła zobowiązania podatkowego za okres styczeń-kwiecień oraz czerwiec 2016 r., podczas gdy stosowna interpretacja ogólna została wydana dopiero 24 czerwca 2016 r.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu stwierdził, iż w tym przypadku organ statystyczny, nierozumiejący systemu VAT, który został powołany nie do celów podatkowych, lecz statystycznych, nie powinien tym samym przesądzać kwestii zastosowania właściwej stawki zwłaszcza, że organ ten wydając swoją opinię nie opiera się na wypracowanym już orzecznictwie TSUE w zakresie systemu opodatkowania VAT.

W przypadku oferowanych usług przez sieci typu fast-food dokonujących sprzedaży na rzecz klientów wewnątrz punktów sprzedaży, wewnątrz galerii handlowych w wyznaczonej strefie tzw. „food court” oraz sprzedaży dokonywanej z okienek zewnętrznych punktów sprzedaży, z przeznaczeniem do spożycia poza restauracją, tzw. „drive in” lub „walk through” sąd stwierdził, iż „przeważającym elementem tych transakcji w ich całościowym ujęciu jest dostawa gotowych dań lub artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu”. Kwestia udostępniania stolików i krzeseł ograniczonej liczbie klientów w celu konsumpcji ma zdaniem sądu charakter wyłącznie dodatkowy i drugorzędny, natomiast konsumpcja w miejscach oferowanej sprzedaży nie stanowi zasadniczej cechy transakcji w związku, z czym nie może determinować jej charakteru. W oparciu o orzecznictwo TSUE sędziowie uznali, iż trudno uznać takie usługi za restauracyjne tak jak twierdził organ podatkowy, ponieważ to sprzedaż produktów „ma walor przewyższający nad innymi usługami”, przez co powinno się klasyfikować takie świadczenie, jako dostawę towarów.

            Wyrok należy ocenić pozytywnie. WSA opierał się w uzasadnieniu na orzecznictwie TSUE. Ponadto za prawidłowe należy ocenić stwierdzenie Sądu, że PKWiU jest tylko dowodem w postępowaniu, a nie jest przepisem prawa podatkowego, zatem na tej podstawie nie można jednoznacznie przesądzać o stawce podatku VAT. Wydaje się, że chaos w zakresie stosowania stawek VAT na towary przerwany zostanie w momencie wejścia w życia nomenklatury scalonej, która to wchodzi do porządku prawnego już w kwietniu 2020.

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.