Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej
Tagi: faktura faktura korgująca NSA rozliczanie rachunkowość księgowy księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

            Spór w sprawie, którą zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczył art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią w określonych przypadkach, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Zasadniczo chodzi o potwierdzenie uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

            We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że zajmuje się usługami krótko-, średnio- i długoterminowego najmu aut. Dokumentuje je fakturami zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (w pliku pdf). Z wniosku wynikało, że czasem po wykonaniu usługi bądź dostawie towaru i wystawieniu faktury firma zmuszona jest z różnych przyczyn do obniżenia podstawy opodatkowania i wystawienia faktury korygującej in minus. Wskazała, że obecnie faktury korygujące wysyła do kontrahentów listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tzw. żółtą zwrotką, na którym jest informacja o zawartości przesyłki, numerze faktury oraz dacie jej nadania. Za potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta uznaje ową „żółtą zwrotkę”, na podstawie której obniża podstawę opodatkowania.

            NSA w prawomocnym wyroku z 5 lutego 2019 r. (I FSK 230/17) nie zgodził się ze skarbówką, że to głównie żółte karteczki przy listach poleconych mają potwierdzać otrzymanie faktury korygującej przez kontrahenta. W dobie informatyzacji dopuszczalną formą potwierdzenia w spornej kwestii jest nie tylko forma papierowa, ale też elektroniczna.

Jeśli faktury korygujące (zarówno wystawione elektronicznie, jak i skany dokumentów wystawionych „papierowo”) są wysyłane do kontrahentów jako załączniki do wiadomości email, to nie jest istotne, czy kontrahent zapoznał się z ich treścią, ponieważ przepisy podatkowe wymagają jedynie aby nastąpiło potwierdzenie otrzymania faktury.

            Z kolei takim potwierdzeniem zdaniem NSA może być automatyczny komunikat zwrotny (tzw. autoresponder) wskazujący na dotarcie wiadomości email zawierającej fakturę korygującą. Wówczas autoresponder będzie wskazywał dzień otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Jako wystarczające potwierdzenie należy również traktować zwrotny e-mail wysłany przez odbiorcę faktury korygującej, potwierdzający w swej treści jej otrzymanie.

Z drugiej strony, sąd wykluczył możliwość stosowania tzw. doręczenia zastępczego. Oznacza to, że jeśli wystawca faktury korygującej nie otrzyma autorespondera – ani też komunikatu o błędzie wysyłki wiadomości email na adres kontrahenta, która oznacza wprost jej niedoręczenie – nie można po upływie pewnej liczby dni od wysyłki (np. 7 albo 14) uznawać faktury korygującej za skutecznie doręczoną.

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.