SIERPIEŃ 2019 r. Nowe zwolnienie dla młodych do 26 r. życia. Zerowy PIT
Tagi: zerowy pit zwolnienie dla młodych nowe zwolnienie dla młodych podatek dochodowy ulga bez PIT ulga bez PIT dla młodych do 26 roku zwolnienie z podatku Wzór oświadczenia na zerowy PIT dla młodych rozliczanie rachunkowość księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ostatnia zmiana – ustawa z dnia 4 lipca 2019r. obowiązująca od 1 sierpnia 2019r. (Dz. U.  2019r. poz. 1387). wprowadza możliwość zastosowania zerowego podatku do końca 2019 r. dla osób do 26 r. życia 

Przypis wprost z ustawy, art.21 ust.1 pkt.148:

Art. 21. Zwolnienia

  1. Wolne od podatku dochodowego są:

148) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeżeli w roku podatkowym wartość przychodu ustalona jest w kwocie 85 528 zł. to w roku 2019 będzie limit proporcjonalny czyli wartość  35 636,67 ( 85 528 : 12 m-cy x 5 m-cy = 35636,67).

Aby pracodawca mógł zastosować  stawkę  „0” podatku  dochodowego  dla zatrudnionych osób do 26 r. powinien  sprawdzić :

  1. Wiek zatrudnionej osoby na dzień uzyskania przychodu.
  2. Formę zatrudnienia (dotyczy umowy o pracę, zlecenia oraz innych rodzajów wykazanych w punkcie 148, nie dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej czy przychodów z praw majątkowych.
  3. Wysokość kwoty, aby nie przekroczyć podanego limitu.
  4. Czy otrzymał oświadczenie od osoby zatrudnionej.

Przedstawiamy wzór oświadczenia, które  pochodzi ze strony Ministerstwa Finansów.

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

[1]) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394); http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394/1.

[1]) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.

Proponujemy także zapoznać się z informacjami podanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Bez_PIT_dla_mlodych_ulotka_2019_pop.pdf/61503dd5-d53d-9468-c99b-8d7190242c87

Przykład 1.

Studentka  24 lata  jest zatrudniona w firmie na podstawie umowy zlecenia. Przyjmijmy wynagrodzenie brutto zgodnie z umową 1 227,00 zł.  Umowa nie podlega składkom ZUS na podstawie art.6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998r.( Dz.U. z 2019r. poz.300 ).

Do lipca 2019r. otrzymywałaby wynagrodzenie netto 1 050,00 zł, wyliczane zgodnie z przedstawioną niżej tabelą.

Tabela 1  pokazuje  rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 177,00 zł.

L.P

Opis

Kwota

1

Wynagrodzenie zgodnie z umową

1 227,00

2

Koszty uzyskania przychodu  20%

245 ,40

3

Dochód do opodatkowania ( 1227,00 – 245,40) zaokrąglenie do pełnych zł.

982,00

4

Zaliczka 18% na podatek dochodowy od osób fizycznych ( zaokraglona do pełnych zł)

177,00

5

Do wypłaty netto

1 050,00

Od  sierpnia 2019 r. w takim samym przypadku, po złożeniu oświadczenia, zatrudniona osoba otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto czyli 1 227,00 zł,  gdyż ta umowa nie jest objęta składkami ZUS a podatek będzie w wysokości 0.

Podatnicy, którzy nie złożą oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają po rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek  dochodowy od osób fizycznych do 26 r. życia bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika. Natomiast podatnik może złożyć oświadczenie, jeżeli będzie chciał aby podatek był naliczany.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Przykład 2.

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba ma 25 lat. Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł. Złożyła oświadczenie dotyczące stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów a także PIT-2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%. Oto dwie tabele przedstawiające rozliczenie przed sierpniem 2019 r. i od 1 sierpnia 2019 r. przy założeniu złożenia oświadczenia w sprawie podatku. Gdyby nie zostało złożone oświadczenie, że przychody będą zwolnione z podatku, liczymy nadal zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2 Przykładowe  rozliczenie wynagrodzenia do lipca 2019 r.

L.P

Rodzaj składnika wynagrodzenia

Kwota

1

Wynagrodzenie za miesiąc

5 000,00

2

RAZEM BRUTTO

5 000,00

3

Podstawa składek:emerytalnej/rentowej/ chorobowej / wypadkowej

5 000,00

4

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne

488,00

5

Składka  –   ubezpieczenie rentowe

75,00

6

Składka  –   ubezpieczenie chorobowe

122,50

7

Suma składek społecznych

685,50

8

Podstawa składki zdrowotnej

4 314,50

9

Koszty uzyskania przychodu

139,06

10

Podstawa opodatkowania

4 175,00

11

Procent podatku

18 %

12

Podatek

751,50

13

Ulga podatkowa

46,33

14

Podatek wyliczony po uwzględnieniu ulgi

705,17

15

Ubezpieczenie zdrowotne –  składka odliczona od zaliczki na podatek (7,75%)

334,37

16

Ubezpieczenie zdrowotne skł. odprowadzona do ZUS (9%)

388,31

17

Podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego

371,00

18

Razem potrącenia  685,50 + 388,31 + 371,00

1 444,81

19

DO WYPŁATY NETTO

3 555,19

20

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne  pracodawca

488,00

21

Składka  –  ubezpieczenie rentowe pracodawca

325,00

22

Składka  –  ubezpieczenie wypadkowe pracodawca

83,50

23

Składka  –  Fundusz Pracy pracodawca

122,50

24

Składka  –  FGŚP pracodawca

5,00

25

Suma składek pracodawcy

1 024,00

Zatrudniona osoba złożyła oświadczenie w sprawie zwolnienia z naliczenia podatku. Oto rozliczenie od sierpnia 2019r.

Tabela 3 Przykładowe  rozliczenie wynagrodzenia  po 1 sierpnia 2019 r.

L.P

Rodzaj składnika wynagrodzenia

Kwota

1

Wynagrodzenie za miesiąc

5 000,00

2

RAZEM BRUTTO

5 000,00

3

Podstawa składek:emerytalnej/rentowej/ chorobowej / wypadkowej

5 000,00

4

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne

488,00

5

Składka  –   ubezpieczenie rentowe

75,00

6

Składka  –   ubezpieczenie chorobowe

122,50

7

Suma składek społecznych

685,50

8

Podstawa składki zdrowotnej

4 314,50

9

Koszty uzyskania przychodu

139,06

10

Podstawa opodatkowania

4 175,00  /           0,00

11

Procent podatku

18 %

12

Podatek

751,50        /           0,00

13

Ulga podatkowa

46,33         /            0,00

14

Podatek wyliczony po uwzględnieniu ulgi

705,17      /             0,00

15

Ubezpieczenie zdrowotne –  składka odliczona od zaliczki na podatek (7,75%)

334,37      /             0,00

16

Ubezpieczenie zdrowotne skł. odprowadzona do ZUS (9%)

388,31

17

Podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego

0,00

18

Razem potrącenia  685,50 + 388,31

1 073,81

19

DO WYPŁATY NETTO

3 926,19

20

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne  pracodawca

488,00

21

Składka  –  ubezpieczenie rentowe pracodawca

325,00

22

Składka  –  ubezpieczenie wypadkowe pracodawca

83,50

23

Składka  –  Fundusz Pracy pracodawca

122,50

24

Składka  –  FGŚP pracodawca

5,00

25

Suma składek pracodawcy

1 024,00

Naliczone składki ZUS nie ulegają zmianie.

A teraz przykład na obniżenie składki zdrowotnej.

 

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Powtórzmy – składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą  wyliczamy w taki sposób, jakby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, wówczas składkę obniża się do wysokości tej zaliczki.

Przykład 3.

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę 23-letnia kobieta pracuje na 1/4 etatu, otrzymując stałe wynagrodzenie w wysokości 850 zł brutto. Jest ona uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz  do kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie złożonego PIT-2. Składka na ub. wypadkowe 1,67%. Na początku sierpnia 2019 r. ww. pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia.

Tabela 4  Rozliczenie od  1 sierpnia 2019r.

L.P

Rodzaj składnika wynagrodzenia

Kwota

1

Wynagrodzenie za miesiąc

850,00

2

RAZEM BRUTTO

850,00

3

Podstawa składek:emerytalnej/rentowej/ chorobowej / wypadkowej

850,00

4

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne

82,96

5

Składka  –   ubezpieczenie rentowe

12,75

6

Składka  –   ubezpieczenie chorobowe

20,83

7

Suma składek społecznych

116,54

8

Podstawa składki zdrowotnej

733,46

9

Koszty uzyskania przychodu

111,25

10

Podstawa opodatkowania

622,00

11

Procent podatku

18 %

12

Podatek

111,96

13

Ulga podatkowa

46,33

14

Podatek wyliczony po uwzględnieniu ulgi

65,63

15

Ubezpieczenie zdrowotne –  składka odliczona od zaliczki na podatek (7,75%)

0,00

16

Ubezpieczenie zdrowotne skł. wyliczona (9%)

66,01

17

Ubezpieczenie zdrowotne skł. odprowadzona do ZUS (9%)

65,63

18

Podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego

0,00

19

Razem potrącenia  116,54 + 65,63 = 182,17

182,17

20

DO WYPŁATY NETTO

667,83

21

Składka  –  ubezpieczenie emerytalne  pracodawca

82,96

22

Składka  –  ubezpieczenie rentowe pracodawca

55,25

23

Składka  –  ubezpieczenie wypadkowe pracodawca

14,20

24

Składka  –  Fundusz Pracy pracodawca

20,83

25

Składka  –  FGŚP pracodawca

0,85

26

Suma składek pracodawcy

174,09

 

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam Cię serdecznie na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 08.09.2019 r.

 

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.