Przełomowy wyrok TSUE w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych
Tagi: aktualizacja przepisów biznes księgowy podatki księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne Bez kategorii

2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy wyrok w polskiej sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych (sprawa C 224/18, Budimex S.A.).

            Zgodnie z ustawą o VAT obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych powstaje na szczególnych zasadach. A mianowicie obowiązek podatkowy  powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu na jej wystawienie, czyli 30. dnia od wykonania usługi. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wystawił w tym terminie faktury bądź wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, czyli 30. dnia od momentu wykonania usługi.

Istotne jest prawidłowe ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-remontowej. Bowiem w tej sytuacji decydujące znaczenie będzie miało faktyczne wykonanie usługi, a nie przyjęcie usługi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Taki protokół potwierdza jedynie fakt wykonania usługi.

            Takie, niekorzystne dla podatników stanowisko, prezentowały również organy podatkowe opierające się na treści interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

            Przedmiotowa sprawa trafiła na wokandę TSUE w wyniku zapytania NSA przedłożonego jeszcze jesienią 2017 r., a jego celem było rozstrzygnięcie wielokrotnie zgłaszanych przez branżę wątpliwości co do sposobu ustalania momentu rozpoznania obowiązku VAT w sytuacji braku terminowego wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi budowlanej. Kwestią sporną było to czy za moment wykonania usługi należy uznać formalny odbiór usługi budowlanej przez zamawiającego, czy też zakończenie robót budowlanych, rozumiane głównie jako opuszczenie przez wykonawcę placu budowy po faktycznym zakończeniu prac.        

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2019 r. (w sprawie Budimex SA, sygn. C‑224/18) w wyroku stwierdził, że bez protokołu zdawczo-odbiorczego ciężko mówić o wykonaniu usługi budowlanej, a tym samym o konieczności rozliczenia VAT. Trybunał orzekł bowiem, że prawo unijne nie sprzeciwia się temu, aby formalny odbiór usługi budowlanej był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana. 

Wyrok ten jest odmienny od dotychczasowego stanowiska Ministra Finansów i sądów administracyjnych, które za moment wykonania świadczenia traktują moment zakończenia prac, bez względu na ewentualne wymogi formalne co do ich odbioru. Wyrok może mieć przełożenie w szczególności na przypadki, w których nie zakończono prac z uwagi na spór, a organy podatkowe wymogły rozliczenie podatku VAT od prac częściowo wykonanych.

Autor: Iwona Biernat Baran. Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener Tax Consilium.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.