UWAGA! Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r.  Czy wiesz, co się zmieni dla przedsiębiorców?
Tagi: biała lista Biała lista podatników VAT aktualizacja przepisów biznes rachunkowość księgowość     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Co do zasady zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r. Tego dnia resort udostępni nowy wykaz (białą listę), w której mają się pojawić informacje o kontach bankowych podatników VAT. Otóż ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018 ) wprowadza istotną zmianę, nie tylko w zakresie VAT, ale także w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów. Dalsze zmiany wejdą w życie na początku 2020 roku  w Ordynacji Podatkowej oraz w ustawie o podatku  PIT i CIT.

Czym jest biała lista podatników oraz jakich dostarcza informacji?

Białą listę podatników VAT będzie prowadził szef  Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF oraz CEIDG. Będą w niej między innymi informacje o rachunkach rozliczeniowych przedsiębiorców (firm).  Biała lista podatników ma służyć jako narzędzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta w celu spełnienia przesłanek o dochowaniu należytej staranności w VAT a także zaliczeniu płatności do kosztów uzyskania przychodów. Aby można zaliczyć poniesiony koszt do kosztu uzyskania przychodów, płatność ma zostać dokonana na rachunek podany w białej liście. Podatnik powinien sprawdzić nr rachunku kontrahenta, jeżeli to zrobi otrzyma informację zwrotną z datą sprawdzenia. Gdy dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku na wykazie, wówczas podatnik będzie pewny, że przelał środki na właściwy i aktualny rachunek bankowy. Podmiot, który przeleje środki na  zweryfikowany na wykazie białej listy rachunek bankowy, zaliczy kwotę do kosztów uzyskania przychodów i  nie poniesie konsekwencji w VAT.

Wprowadzana zmiana dotyczy dokonywania przelewów, ustawa nie mówi nic o regulowaniu zobowiązań w innej formie np. kompensaty, potrącenia, płatności kartą.

Nowy przepis nie będzie miał zastosowania, jeżeli podatnik, który zapłaci  przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie, złoży stosowne zawiadomienie o takiej zapłacie na konkretny rachunek ( należy podać nr rachunku ) do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Dostosowanie się do nowych przepisów będzie wymagać wprowadzenia dodatkowej kontroli i weryfikacji kontrahentów. Wprowadzone kary są dotkliwe, należy śledzić ewentualne zmiany lub przygotować się na dostosowanie systemu  kontroli do nowych przepisów. Podatnikowi VAT przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie, jeżeli okaże się że dane zawarte w białej liście są np. niekompletne. Wniosek będzie wymagał uzasadnienia.

Oto przypis wprost z ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 22p:

  1. a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 15d:

  1. a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Z pewnością jeszcze wrócimy do tematu, gdyż wiadomo, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 000,00 zł dokonanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, zgodnie z art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, ale pojawił się teraz zapis, który może powodować duże zamieszanie w jesieni a dotyczy kosztów uzyskania przychodów i uzależnienia możliwości zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w powiązaniu z numerami rachunków bankowych ujawnionymi w białej liście. Zobaczymy jak się przepisy sprawdzą w praktyce ( np. rachunki collect – spersonalizowane rachunki stanowiące techniczną analitykę do rzeczywistego rachunku bankowego).

Autor: Maria Chochorek. Ekspert z dziedziny rachunkowości, wieloletni Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy Tax Consilium Sp. z o.o. oraz trener.

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości – zapraszam na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301). Najbliższą edycję rozpoczynamy 07.07.2019 r.

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.