CIT – 8 za 2018r.
Tagi: Podatek dochodowy CIT dochody wolne od podatku Rozporządzenie Podatek dochodowy od osób prawnych ordynacja podatkowa CIT podatek     Kategoria: Blog Wpisy ogólne

Podatek dochodowy  CIT  –  za 2018 r. – rozliczamy  w wersji elektronicznej na nowych wzorach deklaracji  CIT-8 (26)
i wysyłamy do urzędów skarbowych zgodnie z siedzibą  jednostki. Pamiętamy aby oddzielnie wykazać przychody i koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych i z innych źródeł. Należy zwrócić uwagę, że w tym roku pomimo wykazanej
w jednej pozycji  kwoty zysku a w drugiej straty nie można kompensować i rozliczać łącznie.
Należy zapłacić podatek
od tej części dochodu która wykazała zysk, natomiast stratę będzie można rozliczyć na ogólnych zasadach w następnych latach, ale dokładnie z zysku tego samego rodzaju. Termin złożenia  deklaracji upływa 1 kwietnia 2019 r. To nie PRIMA – APRILIS. Wprawdzie pojawiło się rozporządzenie  MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2019 r. ( Dz.U z 2019 r. poz. 549 ) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego
od osób prawnych ale dotyczy  to małej grupy podatników.

Dokładne brzmienie:

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  • 1. Przedłuża się do dnia 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.3)), przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

1) których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r.;

2) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy;

3) nieobowiązanych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1‒4, art. 42 ust. 1a‒4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.4)).

  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansow: wz. T. Robaczyński

Zachęcamy do śledzenia zmian, gdyż na podstawie tego rozporządzenia widzimy, że  zmiana wchodzi w życie już w następnym dniu po ogłoszeniu.

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.