MAŁY ZUS – ostatnia szansa na zgłoszenie!
Tagi: Zus aktualizacja przepisów biznes mała firma rozliczanie płace rachunkowość księgowy prawo pracy księgowość wiedza nauka tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne Bez kategorii

Dziś (08.01.2019 r.) ostatni dzień zgłoszenia do tzw. „Małego ZUS-u” osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2018 r. Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych warunków – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Podstawowym kryterium tzw. „Małego ZUS-u” jest wysokość przychodu płatnika składek a  także prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.  Przychód z tytułu działalności gospodarczej przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu poprzedniego roku. W grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 100 zł. Z prawa do obliczania składek na nowych preferencyjnych warunkach od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność, u których roczny przychód w roku 2018 nie przekroczył kwoty 63 000 zł (30 x 2 100 zł). Kwota ta dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez cały 2018 rok. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność tylko przez część roku kalendarzowego, limit ten muszą proporcjonalnie pomniejszyć. Z „małego ZUS-u” na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. można korzystać maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

 

Przedsiębiorcy, osoby fizyczne – którzy chcą skorzystać z tzw. Małego ZUS-u muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia  tj. 05 90 albo 05 92.

Kody ubezpieczenia ZUS w Płatniku w 2019 r.:

0590 –  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.

0592 –  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu

Konieczne jest przekazanie do ZUS następujących dokumentów:

ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, w przypadku osób kontynuujących działalność prowadzoną w 2018 r.

Następnie:

ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych albo – w przypadku osób podlegających tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu;

ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy wskazać kod tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92.

Siedmiodniowy termin wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13).

Z tzw. Małego ZUS-u nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i równocześnie zwolnieni z podatku VAT oraz  osoby  które prowadziły działalność krócej niż 60 dni a także osoby które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonywały w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym jako zatrudnieni pracownicy oraz osoby które polegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności a także osoby które spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, czyli składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Siedmiodniowy termin dotyczy także osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność.

Deklarację o korzystaniu z Małego ZUS-u  można złożyć raz w danym roku  gdyż kryteria pozwalające korzystać z nowej ulgi odnoszą się do wysokości przychodów za rok ubiegły.

Podatnik może zrezygnować z przysługującego mu prawa do opłacania składek ubezpieczeniowych na nowych preferencyjnych zasadach w dowolnym czasie. Ponadto zostanie przyjęte, że zrezygnował, jeśli nie zgłosi się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności. W przypadku osób kontynuujących działalność termin ten upływa 8 stycznia 2019 r.

 

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.