Rozliczanie wynagrodzeń w pigułce. Sprawdź, na co płacisz!
Tagi: przychody płace szkolenie księgowy kadry płaca brutto prawo pracy szkolenia nauka tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne

Wciąż ogromna większość polskich pracowników nie wie, z czego faktycznie składa się ich wynagrodzenie, jakie składki odprowadzają i na co faktycznie pracują. Dziś odczarowujemy pojęcie „wynagrodzenie brutto” i wyjaśniamy, dlaczego każdy z nas powinien znać kadry i płace.

W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów wynagrodzeń. Ich użycie jest łatwe i przydaje się, gdy np. musimy szybko wpisać nasze oczekiwania finansowe brutto. Jednak czysty wynik… zupełnie nic nie oznacza. Nie wiemy bowiem, co dzieje się z różnicą między „netto” a „brutto”, czyli nie wiemy, ile faktycznie zarabiamy. Nawet jeśli ktoś uważa, że taka wiedza nie jest mu przydatna, nie może on np. efektywnie negocjować podwyżki. Kadry i płace nie są przecież domeną księgowych czy pracowników działów kadrowo-placowych, ale wszystkich osób zatrudnionych. Co zatem mieści się w „brutto” i czy na pewno tylko tyle wynosi nasze wynagrodzenie?

 

Brutto to za mało!

Poza wynagrodzeniem wypłacanym „na rękę” pracownikowi (jak często określa się wynagrodzenie netto) na jego wynagrodzenie składają się 3 RÓŻNE SKŁADKI OBCIĄŻAJĄCE go, tj. takie, jakie są faktycznie jemu „potrącane”. Są to:

  • Składki ZUS (emerytalne – 9,76% wynagrodzenia brutto, rentowe – 1,5 wynagrodzenia brutto oraz chorobowe – 2,45 wynagrodzenia brutto, razem – 13,71% wynagrodzenia brutto)
  • Zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne (9% liczona od podstawowego wymiaru wynagrodzenia  pomniejszonego o składki ZUS)
  • I wreszcie podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (jego stawka może wynosić 18% lub 23%, może być także on pomniejszony ze względu na tzw. kwotę wolną od podatku; można także odliczyć od niego część składki zdrowotnej w wysokości 7,75%).

W takim wypadku łatwo nam policzyć, że osobie zarabiającej 3500 zł brutto mieszkającej w tej samej miejscowości, w której gdzie znajduje się zakład pracy, po odliczeniu tych składników (341,60 zł na ubezpieczenie emerytalne, 52,20 zł na ubezpieczenie rentowe, 85,75 zł na ubezpieczenie chorobowe, 271,81 zł na ubezpieczenie zdrowotne i 243 zł zaliczki na PIT) wypłaca się „na rękę” (czyli netto): 2505,34 zł. Łatwe? Łatwe! Jednak to nie jest całkowity koszt, jaki ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem Cię…

 

Całkowity koszt pracodawcy, czyli co?

Musisz wiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracownika jest zobowiązany do zapłaty kolejnych składek na 2 państwowe fundusze, a także musi opłacić dodatkowe składki ZUS. Należą do nich:

  • Składki ZUS (emerytalne – 9,76% wynagrodzenia brutto, rentowe – 6,5% wynagrodzenia brutto, wypadkowe – te mają określone przedziały, ale minimalna stawka wynosi 1,67% wynagrodzenia brutto (zatrudnienie nie więcej niż 9 osób)
  • Fundusz Pracy (czyli fundusz celowy Ministerstwa PRIPS, którego środki przeznaczane są w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych wynoszący 2,45%)
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli FGŚP (to państwowy fundusz, który ma za zadanie chronić roszczenia pracowników na wypadek niewypłacalności danego pracodawcy; składka na niego wynosi 01,% wynagrodzenia brutto i opłaca ją właśnie pracodawca, nie pracownik).

Jak widać, na Twoje wynagrodzenie składa się nie tylko koszt brutto, ale także inne koszty. Wracając do naszego przykładu, okazuje się, że koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego 3500 zł brutto,  po dodaniu pozostałych składników (ubezpieczenie emerytalne – 341,60, rentowe – 227,50 zł, wypadkowe – 58,45 zł, Fundusz Pracy – 85,75 zł i FGŚP – 3,50 zł ) wynosi 4 216,80 zł.

Wynagrodzenie brutto3 500,00 zł
Koszty pracodawcy  z tytułu zatrudnienia   4 216,80 zł
Wynagrodzenie netto płacone pracownikowi 2 505,34 zł

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto w wysokości 2 505,34 zł,  to składki ZUS i podatek płacony jest w łącznej wysokości 1 711,46 zł, czyli są to tak zwane obciążenia.

SS

Twoje wynagrodzenie, Twoja sprawa

W MŚP przekonanie, że koszty pracownicze (tzn. koszty zatrudnienia) są największymi, jakie ponoszą pracodawcy. I faktycznie stanowią one zwykle istotny koszt budżetu przedsiębiorstw. Jako pracownicy powinniśmy mieć tego świadomość, aby potrafić negocjować z pracodawcami nasze wynagrodzenia i efektywnie nimi zarządzać. A żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak praktycznie prowadzić rozliczenia kadrowo-płacowe, najlepiej zapisać się na ultra praktyczny Kurs Kadry i Płace od podstaw, który prowadzimy. Zapisy na edycję listopadową są już zamknięte (lista jest pełna!), ale możecie skorzystać jeszcze z edycji grudniowej (start już 01.12.2018)!

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.