Relacja z konferencji „Sprawozdawczość finansowa firm  – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”
Tagi: aktualizacja przepisów wydarzenia biznes rozliczanie rachunkowość księgowy księgowość nauka     Kategoria: Wpisy ogólne

11 października 2018 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) zorganizowała konferencję pt. Sprawozdawczość finansowa firm – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w której uczestniczyliśmy. Spotkanie to odbyło się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (w Sali Notowań Centrum Rynku Finansowego w Polsce). Wróciliśmy już do Krakowa i naszych obowiązków, ale właśnie znaleźliśmy chwilę czasu, aby opublikować dla Was krótką relację. A musicie wiedzieć, że… działo się tam wiele!


Przede wszystkim naszą relację powinniśmy zacząć od tego, aby zbudować dla Was kontekst, w jakim została zorganizowana. Komisja Nadzoru Audytowego to jednostka, której członkowie są powoływani przez Ministerstwo Finansów i której obsługę zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF. Obecnie (zgodnie z wymogami Unii Europejskiej) przejęła ona część zadań, które dotychczas były realizowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). KNA objęła bowiem swoim nadzorem firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe tzw. Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP). Stąd też to ona podjęła się organizacji wydarzenia, którego główny temat dot. sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

Źródło zdjęć: https://www.mf.gov.pl/

Konferencję otworzył Pan Marek Dietl, czyli Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie składało się z dwóch paneli. Pierwszy realizowany był pod hasłem: Jakość sprawozdawczości finansowej – znaczenie dla obrotu gospodarczego, a drugi pod nazwą: Jakość badań sprawozdań finansowych – znaczenie wiarygodnej informacji dla obrotu gospodarczego. W obu brali udział członkowie KNA, członkowie komitetów audytu, przedstawiciele firm audytorskich, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów (w wydarzeniu uczestniczył m.in. Pan Piotr Nowak – Wiceminister Finansów).

W trakcie wystąpień zwracano uwagę na rolę sprawozdania, które jest podstawowym źródłem wiedzy finansowej o firmie. To też powoduje, że jego jakość jest kluczowa nie tylko dla partnerów firm, ale właściwie dla całego obrotu gospodarczego. Eksperci zwracali jednak uwagę, że samo sprawozdanie finansowe nie odpowiada na pytanie, czy przychody firm będą w przyszłości rosły, czy malały (choć często w obiegowej opinii panuje takie przekonanie). Na konferencji zgodnie podkreślano, że… to przecież czynnik ludzki jest kluczem do uzyskania wysokiej jakości sprawozdań finansowych (co odnosi się zarówno do osób sporządzających sprawozdanie finansowe, jak i tych dokonujących jego weryfikacji). Z tego względu Przewodniczący KNA podkreślał, że KNA i Ministerstwo Finansów zwracają bardzo dużą uwagę na jakość pracy biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Pani Joanna Dadacz – Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów – zwróciła również uwagę, że wiele aspektów ich pracy jest unormowanych w ustawie o biegłych rewidentach oraz ustawie o rachunkowości. Jednak najbardziej istotnymi są jednak ich wiedza i kompetencje. Pewne „recepty postępowań” bowiem istnieją (np. wewnętrzna kontrola jakości), należy je jednak stosować.

 

PS A o tym, jak to robić możecie dowiedzieć się np. z magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, którego jesteśmy partnerem! Tutaj możecie znaleźć informacje na ten temat.

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.