Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) – co musisz wiedzieć?
Tagi: aktualizacja przepisów biznes kursy rachunkowość księgowość     Kategoria: Wpisy ogólne

W dniu 13 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych.( Dz.U. 2018r. poz.1124), które powinniście znać. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje na jego temat. 

W rejestrze tym będą dostępne dane podmiotów, które nie wywiązują się z zapłaty swoich zobowiązań w terminie względem administracji publicznej np. urzędów skarbowych czy samorządu terytorialnego,  a kwota nie zapłaconych należności  wraz z odsetkami wyniesie co najmniej 5 000 zł.

W rejestrze znajdą się:

  1. Osoby fizyczne,
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
  4. Nierezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi

którzy zalegają z zapłatą  kwoty (należność podstawowa + odsetki) co najmniej 5 000,00 zł.

 

Przed wprowadzeniem  danych do RNP, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o takim zagrożeniu. Ujawnienie danych w RNP będzie  możliwe dopiero po 30 dniach od daty doręczenia zawiadomienia. Czas ten jest przewidziany na dobrowolne dokonania zapłaty, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy nawet wniesienie sprzeciwu.

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Niektóre podmioty np. biura informacji gospodarczej, sądy, prokuratura będą miały ułatwiony sposób wyszukiwania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U.z 2017r. poz.1201 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018r.(Dz.U.z 2018r. poz. 1124)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U.z 2018r. poz.1123)

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.