Nowe wzory formularzy CIT za 2017
Tagi: CIT prawo podatkowe aktualizacja przepisów biznes rozliczanie rachunkowość podatki księgowość     Kategoria: Wpisy ogólne

Pamiętacie, że od czerwca 2017 r. powinniście stosować nowe wzory CIT? Oczywiście, nie wszyscy i nie w każdym przypadku. I właśnie na ten temat jest ten artykuł.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), opublikowane w  Dz.U. z 2017 r.poz.1191, zwiera załączniki nowych wzorów (znajdziesz je w linku).     
Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli jest już obowiązujące i powinniśmy się do niego stosować.

Pamiętaj!

Od 23 czerwca 2017 r. do rozliczeń CIT musimy stosować następujące wzory formularzy:

  1. CIT-8 z indeksem (25),
  2.  CIT-8A z indeksem (12),
  3.  CIT-8B z indeksem (11),
  4.  CIT-8/O z indeksem (12),
  5.  CIT/BR z indeksem (3).

Pozornie nowe?       

Wzory formularzy  zawarte we wcześniejszych rozporządzeniach,  stanowiące załączniki nr 6–8, 10 i 14 (Dz. U z 2015r. poz. 1995 oraz Dz.U z 2016 r. poz. 273) otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 niniejszego rozporządzenia z 2017 r. Stosuje się je do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przepisu jednak nie stosuje się w przypadku, jeśli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zatem ci podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, powinni korzystać z poprzednich wersji formularzy, składając zeznanie CIT za rok podatkowy, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2017 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2016 r.

 

Do grudnia (a właściwie marca ?) zostało jeszcze sporo czasu, niemniej jednak warto już teraz pomyśleć o CIT. Bo w życiu pewne są tylko dwie rzeczy, z czego jedna to… podatki.

 

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.