NOWE ZASADY W RACHUNKOWOŚCI od 12.08.2017 r.
Tagi: aktualizacja przepisów biznes koszty rozliczanie rachunkowość księgowy podatki księgowość tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne

Kolejna porcja zmian! Tym razem dot. amortyzacji jednorazowej i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wpłat (jako zaliczek na nowe środki trwałe w momencie dokonywania wpłaty). Brzmi zbyt prawniczo? Czytaj dalej – przełożymy to na język przykładów, z których będziesz mógł skorzystać w Twojej firmie.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. (opublikowanej 28 lipca Dz.U.2017 poz.1448.) od 12.08.2017 r. w życie weszły nowe przepisy. Ich moc sięga jednak wstecz, tj. do 1 stycznia 2017 (dzięki czemu można je zastosować do całego 2017 roku). Dotyczą one:

  • amortyzacji jednorazowej
  • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat –  jako zaliczek na nowe środki trwałe w momencie dokonania wpłaty (wówczas gdy: wartość środka trwałego wynosi co najmniej 10 000 PLN lub zespołu składającego się z kilku środków wynosi co najmniej 10 000 PLN, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 PLN)

 

Amortyzacja = księgowanie kosztów

Każde zakupy, które mają wartość mniejszą niż 3500 zł firmy mogą „wrzucić w koszty” w momencie księgowania. Jednak w przypadku większych wydatków, sprawa się komplikuje. Zaliczenie ich do kosztów jest możliwe poprzez naliczenie amortyzacji liniowej (czyli comiesięcznego, stopniowego wliczania wydatków na zakupy firmowe do kosztów).

Inną możliwością jest amortyzacja jednorazowa. W praktyce jest ona zaprzeczeniem amortyzacji – firma może bowiem (zamiast dokonać odpisów amortyzacyjnych w kilku okresach), jednorazowo ująć w kosztach firmowy wydatek, korzystając ze stawki 100%. Dotychczas to rozwiązanie dotyczyło tylko zakupów (środków trwałych) o niskiej wartości. Obecnie po zmianie przepisów ich wartość została znacznie podniesiona (aż do 100 000 zł – zmiana w przypadku jednostek prawa handlowego).

 

Zmiany, zmiany, zmiany!

Najnowsza ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasadniczo zmienia podejście w zakresie rozliczania wpłat (zaliczek) na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (warto zwrócić uwagę, że dotyczy ona jednak tylko środków z grupy 3-6 i 8). Przepisy te pozwalają na dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dotyczących tych grup w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej  100 000 PLN w roku. Ustawa pozwala na zaliczenie wpłaty (zaliczki) do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania wpłaty, pomimo że dostawa środka trwałego nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, jednak obowiązują tu limity. Pamiętaj: limit 10 000 PLN odnosi się do wartości środka trwałego lub zespołu, a limit 100 000 do wartości odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia środków trwałych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (przy spełnieniu podanych wyżej wymogów tzn. wartość środka trwałego wynosi co najmniej 10 000 PLN lub zespołu którego wartość osiągnie co najmniej 10 000 PLN, a poszczególne wartości początkowe składników przekraczają 3 500 PLN).

info

Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego. Co jasne, kwota wpłaty i kwota jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć wartości początkowej środka trwałego.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie zlikwidował działalność albo zbył środek trwały (tzn. np. go zlikwidował czy sprzedał), jest zobowiązany do zwiększenia przychodów o wartość wpłaty na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego.

Co ważne, zmiany nie dotyczą grup : 1 i 7 (czyli nie obejmują nieruchomości i środków transportu). 

 

 PS Jeśli interesuje Cię rachunkowość i efektywne zarządzanie finansami – zapisz się na Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (najbliższa edycja startuje 22.08.2017) lub Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (ostatnia w tym roku edycja rozpoczyna się 02.09.2017). Tutaj znajdziesz wszystkie informacje!

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.