Składki ZUS w 2018 r. Poznaj ważne dla Ciebie zmiany! – cz. 2. Płatnicy
Tagi: pracodawcy składki składki ZUS Zus aktualizacja przepisów biznes mała firma rozliczanie płace księgowy kadry płaca brutto umowa zlecenie księgowość     Kategoria: Wpisy ogólne

Jeśli masz do czynienia z outsouringiem pracowniczym lub bierzesz udział w zamówieniach publicznych – koniecznie przeczytaj drugą część naszego artykułu dot. zmian, jakie wejdą w życie w 2018 r. w obszarze rozliczeń z ZUS.

 

2. ZUS ustali kto jest właściwym płatnikiem składek

ZUS zyskuje nowe uprawnienia. Dotychczas nie mógł decydować, kto w danych okolicznościach pełni funkcję płatnika składek – rozstrzygnięcie ewentualnych sytuacji spornych należało do sądu. W świetle nowych przepisów organ będzie mógł wydawać nową kategorię decyzji – mianowicie będzie mógł wskazywać, który podmiot powinien pełnić rolę faktycznego płatnika. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli ZUS potwierdzi w swoich postępowaniach, że płatnikiem składek jest podmiot przez niego wskazany a nie opłacający składki, będzie to skutkować (oprócz sporządzenia dokumentacji) przeksięgowaniem środków z konta podmiotu niebędącego płatnikiem.   Oczywiście, składki, które dotychczas były opłacane nienależnie przez podmiot nieuprawniony (zdaniem ZUS) do dokonywania wpłat będą podlegać tzw. zaliczeniu z urzędu na poczet należności z tytułu składek właściwego płatnika.

Nadanie tak szerokich uprawnień dla ZUS motywuje się występowaniem nadużyć w przypadku outsourcingu pracowniczego. Obecnie zgodnie z literą prawa, gdy dochodzi do transferu pracowników z firmy do firmy, dochodzi również do transferu obowiązków pracodawcy. Mówiąc wprost – nowy pracodawca przejmuje na siebie wszystkie zadania wobec pracownika, a pracownik zaczyna wykonywać dla niego pracę. Praktyka (potwierdzona w wyrokach Sądu Najwyższego z 2016 i 2017 r. (I PK 21/15, I PK 302/15, I PK 72/16) wykazała jednak, że występowały przypadki pozornego outsourcingu. Polegał on jedynie na tym, że „nowy pracodawca” wypłacał wynagrodzenia, ale praca pozostała ta sama (tj. faktycznie była świadczona dla „dawnego pracodawcy”). Wchodzące przepisy miały być kluczem do rozwiązania tych nadużyć. Niestety, mają zbyt ogólny charakter, przez co mogą być stosowane również w przypadkach spornych dot. zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Czyli miało być dobrze, a wyszło jak zwykle.

3. Elektroniczne zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Przedsiębiorcy biorący udział w zamówieniach publicznych mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie nastał koniec z czekaniem w ZUS na zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek! Obecnie można wygenerować dokument z PUE ZUS i ma on taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Zmieniające się przepisy przyniosły też nowe, dobre rozwiązanie. Dokumenty dot. niezalegania (lub decyzje odmowne w przypadku zalegania) w opłacaniu składek sygnowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane przed płatników składek w taki sam sposób jak dokumenty papierowe wydawane bezpośrednio przez ZUS. To świetne rozwiązanie dla firm biorących udział w zamówieniach publicznych, gdzie takie zaświadczenia są zwykle wymagane wobec wszystkich oferentów. Co ciekawe, ZUS pozwala też na zweryfikowanie prawdziwości takiego zaświadczenia na swojej stronie internetowej.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2017 poz. 1027)

PS Jeśli chcesz wiedzieć WIĘCEJ, zapraszamy Cię na szkolenia z zakresu kadr i płac (już teraz trwa rekrutacja na edycję kursu od podstaw od 02.09.2017 r. i kursu dla zaawansowanych od 14.10.2017)! 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.