Relacja z VI Europejskiego Kongresu MŚP
Tagi: Europejski Kongres MŚP administracja publiczna aktualizacja przepisów wydarzenia biznes mała firma rozliczanie rachunkowość szkolenie telewizja szkolenia dofinansowanie wiedza tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne

Już po raz szósty w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a my – jak co roku – braliśmy w nim udział. Z naszej relacji dowiesz się, co się wydarzyło i zyskasz odpowiedź na pytanie, dlaczego o lokalnym biznesie trzeba myśleć w europejskich kategoriach.  

Od 10 do 12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkali się przedstawiciele instytucji, środowisk gospodarczych, samorządów, organizacji branżowych, środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorcy. To szerokie grono nie jest przypadkowe – tworzą je bowiem Ci, którzy mają realny wpływ na kształtowanie rzeczywistość małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie małych biznesów, które mogą (i które powinny) rozwijać się na szeroką skalę.   

Jak co roku, Europejski Kongres MŚP przyciągnął wiele znakomitości o europejskim (i nie tylko) autorytecie, prestiżu i szacunku. Wystarczy wspomnieć, że Kongres został objęty Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego, a na czele jego komitetu Honorowego stanął prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W jego skład weszli również: Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Minister Finansów, Janusz Steinhoffa – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krzysztof Pietrasiewicz – Prezesa Związku Banków Polskich, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Marszałkowie Województw, Wojewodowie, Starostowie, Burmistrzowie i inni.

Europa to za mało!

O tym, że mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki, nie trzeba nikogo przekonywać (jak podsumowywał Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: W Europie 23 mln mikro, małych i średnich firm generuje obecnie ok. 75 proc. wszystkich miejsc pracy, w Polsce – 67 proc. Przedsiębiorstwa tego sektora wypracowują ok. 70 proc. europejskiego i 50 proc. polskiego PKB. W Polsce działa ok. 1,8 mln małych i średnich firm.). Dlatego eventy takie jak Kongres (który jest nota bene  największym w Europie wydarzeniem dla firm tego sektora) skupiają się nie na przekonywaniu o sile MŚP, lecz na odkrywaniu nowych możliwości rozwoju, szukaniu rozwiązań i podejmowaniu wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami. Co ważne, choć wydarzenie to już samą nazwą wskazuje europejski kontekst polskiego biznesu – zaproszeni eksperci pochodzili również z odleglejszych regionów świata, np. z Indii czy Nevady. Dla przykładu – w Kongresie brał udział Chandrakant Salunkhe – Prezes Indyjskiej Izby Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Steve Hill – Dyrektor Zarządzający Nevada Governor`s Office of Economic Development. To dość symptomatyczne – pokazuje bowiem, że nawet mówiąc o lokalnej gospodarce, rozwijanej na skalę danego regionu, musimy patrzeć na nią w szerszej perspektywie – nie tylko europejskiej, ale i globalnej. Każda działalność gospodarcza jest bowiem elementem systemu, częścią wielkiej całości, jaką jest światowy biznes.

Cel: edukacja!

Jednym z zagadnień poruszanych na Kongresie była… edukacja. Zdaniem prof. Jerzego Buzka – który podczas swojego wystąpienia mówił o barierach w rozwoju gospodarki unijnej (nota bene jednej z najbardziej konkurencyjnych na świecie). Do ograniczeń zaliczył on właśnie błędy w edukacji, które są przyczyną niezadowalającej liczby małych i średnich firm w Europie. Jego zdaniem, w obecnych programach szkolnych powinno zawrzeć się nowoczesne kształcenie biznesowe – w obecnym systemie zbyt mało miejsca poświęca się przedsiębiorczości, nie przygotowując młodych ludzi do wejścia  w świat biznesu. Zdaniem Profesora, drugą barierą jest ograniczony dostęp do kapitału. Jerzy Buzek zwracał uwagę, że z program EFIS (tzw. Plan Junckera), w którego ramach na rozwój firm jest do wykorzystania 75 mld euro, dotychczas skorzystało 157 tysięcy firm w Europie, jednak w Polsce odsetek jest minimalny. Innymi ograniczeniami, które wskazał był brak innowacyjności, brak biznesowego otwarcia na świat (w tym na Stany Zjednoczone) oraz ograniczenie administracji państwowej i europejskiej.

Jeśli te pięć barier – mówił prof. Jerzy Buzek – będziemy widzieli razem jako przeszkody w tworzeniu innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki, jeśli będziemy je usuwać na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, to na pewno nam się uda.

Bez innowacji ani rusz!

 „Trzy dni inspiracji dla innowacji” – to hasło było wiodącym dla VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym roku szczególnie dużo miejsca poświęcono na innowacje nie bez powodu – w 2016 r. Małopolska otrzymała bowiem tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, a Śląsk od wielu lat szczególnie mocno kładzie nacisk na innowacyjność i rozwój biznesu. Dlatego też podczas eventu wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom bezpieczeństwa biznesu oraz nowych technologii. Jak pokazuje frekwencja na wszystkich wydarzeniach (ponad 6 tysięcy zarejestrowanych uczestników!) – warsztatach, panelach, debatach, spotkaniach – tematyka ta jest ważna i bliska przedsiębiorcom. Kongres cieszył się bowiem ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk.  Duża zasługa w tym ekspertów, którzy chcąc tworzyć obszar spotkania nauki, biznesu, praktyki i strategii – dosłownie porywali swoje audytoria. Wykłady, seminaria, spotkania i debaty nie tylko cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy – wielokrotnie były przedłużane poza wstępnie zaplanowany czas. Z tego względu też, tuż po oficjalnym zakończeniu – uczestnicy zapowiedzieli już swój udział  przyszłorocznej edycji. A my byliśmy jednymi z nich!

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.