Przedsiębiorco, to ostatnia szansa!
Tagi: dofinansowania biznes przychody     Kategoria: Wpisy ogólne

Nowa perspektywa 2014-2020 stwarza nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych, a co za tym idzie – daje kolejne szanse polskim przedsiębiorcom. Kto na niej zyska? Jak będzie wyglądała polska gospodarka w 2020r.? Co to znaczy innowacyjny?       

W latatch 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie przede wszystkim z trzech źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Komisja Europejska opracowała jedenaście celów tematycznych, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Co ważne, dwa z nich (na które przeznaczono 16 mld euro) bezpośrednio skierowane są do firm i dotyczą inwestycji w badania, innowacje i podnoszenia konkurencyjności. To ostatnie działanie ma opierać się na budowaniu innowacyjności. Brzmi znajomo?

Kto pierwszy (innowacyjny), ten lepszy?

            Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od trzech lat prowadzi Barometr Innowacyjności monitorujący efekty wykorzystania funduszy z Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” w firmach, które otrzymały takie wsparcie. Do grudnia zeszłego roku sprawdziła 1094 przedsiębiorstwa. Według przeprowadzonych badań, jedna trzecia benificjentów wprowadziła ulepszenia w stosowanych u siebie procesach. Ponadto firmy, które raz zainwestowały w innowacje, nawet po zakończeniu projektu, nadal (już za własne środki) wprowadzały kolejne nowości. Okazało się bowiem, że takie działanie jest niezwykle opłacalne. Dwa lata od zakończenia projektu o jedną trzecią wzrosły dochody netto przedsiębiorców, o 4% wzrosło zatrudnieniew ich firmach, a o 16% udział eksportu w przychodach. Warto również dodać, że przedsiębiorstwa te zwiększyły także swój potencjał wymyślania innowacyjności, m.in. Poprzez prowadzenici działalność badawczej. Wyniki te są imponujące, prawda? Trzeba jednak dodać, że aż połowa badanych przedsiębiorców już wcześniej prowadziła działalność innowacyjną. Dwie trzecie z nich eksportowało swoje produkty, a aż 71 (na 100) prowadziło własne badania. Można więc powiedzieć, że najbardziej innowacyjne stały się więc te przedsiębiorstwa, które już wcześniej nimi były…

Dlatego też w nowej perspektywnie 2014-2020 środki te mają być inaczej rozłożone, tj. Wsparcie mają otrzymać ci, którzy chcą wprowadzić innowacje. W efekcie ma wzrosnąć liczba przedsiębiorców-prekursorów (choć może lepiej nazwać ich “innowatorami”).

Naprawdę “Innowacyjny Rozwój”?

            Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zakłada przede wszystkim prowadzenie badań naukowych, a także rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorców z sektora MŚP. Jego głównym celem jest właśnie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, który ma zostać osiągnięty dzięki zwiększeniu nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje
i prace badawczo-rozwojowe. Zakłada bowiem budowę nowych (i wzmacnianie istniejących powiązań) przedsiębiorców z sektorem nauki, rozwój innowacyjności firm, a także wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Warto dodać, że dofinansowania będą obejmowały cały procesu powstawania innowacji (od fazy inkubacji pomysłu, działalność B+R i prototypowania, aż do wdrożenia wyników badań).

Nie tylko innowacje 

            Nowa perspektywa zakłada również zwiększenie roli instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek i poręczeń dla firm. Oczywiście, nadal istotną formą wsparcia będą dotacje. Przewiduje się również spore środki na projekty miękkie, tj. szkolenia dla pracowników.

Podsumowując, można powiedzieć, że nowa perspektywa to duża szansa dla przedsiębiorców. Warto więc skorzystać z możliwości, które się przed nami otwierają – jest to bowiem “ostatni moment” na otrzymanie wsparcia. W 2020r. środki z budżetu Unii Europejskiej dla Polski nie będą już tak duże, a jak wiadomo – rynek staje się coraz trudniejszy. Przy coraz większej konkurencji, która z czasem stanie się innowacyjna, konieczne jest ciągłe rozwijanie przedsiębiorstwa. Jak mówi znana maksyma, kto stoi w miejscu, ten się cofa… Idźmy więc do przodu!

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.