Środki unijne pod lepszym nadzorem w 2014r.
Tagi: dofinansowania biznes rozliczanie dofinansowanie     Kategoria: Wpisy ogólne

Osiem instytucji ogólnokrajowych i mazowieckich zawarło „Porozumienie w sprawie współpracy w ramach Mazowieckiej Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej”. Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń, informacji i danych związanych z prawidłowym wdrażaniem programów Unii Europejskiej oraz dystrybucją środków pochodzących z budżetu UE. Wymiana tych informacji służyć ma zapewnieniu większej wiarygodności Polski wobec organów kontrolnych Unii Europejskiej, weryfikujących prawidłowość wykorzystania środków unijnych.

Porozumienie zawarte zostało z inicjatywy Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (koordynacją prac na obecnym etapie zajmuje się pani Beata Miniewicz, wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie), a podpisane 17 grudnia 2013 r. w gmachu Ministerstwa Finansów przy udziale wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Do porozumienia przystąpili:

  • Wojewoda Mazowiecki,
  • Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
  • Agencja Rynku Rolnego,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie,
  • Komenda Stołeczna Policji,
  • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Porozumienie inicjuje powstanie Mazowieckiej Grupy Roboczej, która stworzy platformę współpracy i wzajemnego informowania się o nieprawidłowościach i tzw. dobrych praktykach w wykorzystaniu i dystrybucji przyznanych środków unijnych. Wymiana informacji pozwoli usprawnić mechanizmy wykrywania nieprawidłowości w pozyskiwaniu i wydatkowaniu pieniędzy unijnych oraz przyczyni się do zapobiegania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę Unii Europejskiej. Grupa robocza ma dwa cele:

  1. działania prewencyjne – poprzez uszczelnienie systemu dystrybucji środków UE oraz
  2. działania interwencyjne – poprzez rozwiązywanie powstałych problemów i wypracowanie mechanizmów postępowania z wykrytymi nieprawidłowościami.

„Należy pamiętać, że wielkość wynegocjowanych przez nasz kraj środków zależy bezpośrednio od wiarygodności Polski. Wiarygodność ta zależy zaś od prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucji oraz jakości wdrażania programów unijnych. Oznacza to, że żywotny interes państwa polskiego, potrzebującego dofinansowania z UE, wymagał nawiązania ściślejszej współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie tych programów” – podkreślił wiceminister Andrzej Parafianowicz.

Porozumieniu patronuje wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz – Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Obecnie funkcjonuje pięć grup roboczych powołanych przez Przewodniczącego Zespołu Międzyresortowego, w tym dwie grupy regionalne (świętokrzyska i wielkopolska), które wraz z Zespołem Międzyresortowym wspierają Pełnomocnika Rządu w zapewnianiu właściwej ochrony interesów finansowych UE w Polsce.

Podstawa:

www.mf.gov.pl


 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.