Zatory płatnicze, wpływ na korektę kosztów w 2013r.  Przypomnienie.
Tagi: biznes mała firma rozliczanie rachunkowość księgowy kurs księgowość wiedza     Kategoria: Wpisy ogólne

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, wprowadza:

1) w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz. 397, z póź. zm. następujące zmiany: po art. 15 a dodaje się art.15 b
2) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012r. poz. 361, z póź. zm.) po art. 24c dodaje się art. 24d

         W związku z tym, w sytuacji gdy pojawiają się trudności z uregulowaniem zobowiązań w terminie, należy sprawdzić czy zgodnie z wprowadzonym artykułem nie należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w danym okresie. Podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jeżeli dana faktura nadal jest nie zapłacona a wcześniej znajdowała się w kosztach podatkowych. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów o kwotę wynikająca z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu w którym uregulował zobowiązanie zwiększy koszty uzyskania przychodu o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Podstawa prawna :

Dz. U. z 2012r , poz. 1342

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.