Spółka komandytowo – akcyjna, zmiany od 1 stycznia 2014r.
Tagi: aktualizacja przepisów biznes rachunkowość szkolenie szkolenia księgowość wiedza tax consilium     Kategoria: Wpisy ogólne

Nowelizacja ustawy, którą Prezydent podpisał 26 listopada 2013r, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014r, między innymi wprowadzone zostaną zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo – akcyjnych. Istotną zmianą w tym zakresie jest nadanie spółce komandytowo – akcyjnej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy, zarówno akcjonariusze, jak i komplementariusze podlegać będą opodatkowaniu od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku takiej spółki.

Ustawa wprowadza szereg modyfikacji i regulacji w zakresie stosowania prawa w spółkach komandytowo – akcyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego przewidującego obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa:

www.prezydent.pl

 

Z naszej wiedzy korzystają

lewo
prawo

NEWSLETTER TAX CONSILIUM

Dołącz do naszej sieci informacyjnej.
Otrzymasz comiesięczne podsumowania najlepszych artykułów, darmowe materiały, informacje o zniżkach i kursach.